Aino Health AB skriver avtalsförklaring med det tyska sjukförsäkringsbolaget BARMER

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB (publ) har skrivit en avtalsförklaring (LOI) kring ett strategiskt partnerskap med det ledande tyska sjukförsäkringsbolaget BARMER. BARMER har över 400 kontor i Tyskland och cirka 9,4 miljoner försäkrade personer.

BARMER är välkänt bland tyska företag för sitt arbete och sin samordning kring hållbara lösningar inom Corporate Health Management med målet att förbättra medarbetarnas hälsa och välbefinnande samt förhindra arbetsrelaterade hälsorisker.

Inledningsvis innebär avtalet att Aino Health och BARMER gemensamt genomför ett pilottest av Aino Healths Corporate Health Management Solutions i tre av BARMERs partnerföretag.

Detta är en mycket bra start för Aino Health i Tyskland. BARMERs mål är att använda Aino Healths unika IT baserade ledningssystem för att hjälpa sina kunder att genomföra den digitala omvandlingen för att kunna mäta mänskligt kapital och uppnå hållbara resultat, säger Jyrki Eklund, VD på Aino Health.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 15:00 CET.

För mer information, kontakta gärna:

Jyrki Eklund, VD Aino Health AB (publ) Tel: +358 40 042 4221
E mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.