Klas Bonde – Styrelselordförande

Klas Bonde är VD för Invici och är tidigare grundare av PEAK-IT (numera Centric Professionals AB) som driver hela den nordiska IT-konsultverksamheten inom Centric. Efter de parallella ekonomi och datastudierna vid Luleå tekniska universitet har Klas, via bland annat en startup inom e-handel, haft en rad ledande befattningar på olika IT-bolag i Sverige.

Födelseår-
Styrelseordförande sedan2023
AktieinnehavSe Insyn
Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Jyrki Eklund – Styrelseledamot och Verkställande direktör

Jyrki Eklund har bidragit till implementeringen av företagshälso- arbetet som en del av företagsledningsarbetet. Han har varit in- blandad i olika projekt, till exempel med det finska Arbetshälsoin- stitutet, och har tillsammans med dem introducerat nya idéer inom företagshälsoarbetet för olika yrkesgrupper. Innan han tillträdde tjänsten hos Aino Health Management Oy arbetade Jyrki inom teknikkonsultområdet hos Nedecon Oyj. Han var ansvarig för in- ternationaliseringsprojekt på både styrelse- och ledningsnivå, och han arbetade även som regionchef i Singapore med Sydostasien som sitt ansvarsområde.

Födelseår1968
Ledamot / VD sedan2016 / 2016
AktieinnehavSe Insyn
Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Tanja Ilic – Styrelseledamot

 

Tanja har en bakgrund från flera olika chefsposter och ett flertal branscher. Hon är COO för GreenIron och har innan arbetat som VD bland annat för Svensk Fastighetsförmedling, Taxi Stockholm och innan dess på NasdaqOMX, Atos Origin och Tacton Systems. Tanja har arbetat med internationella företag, turn-aroundföretag, och expansioner och startupåtgärder på nya marknader. Hon har erfarenhet som styrelseledamot för bland annat Nord Pool Clearing ASA, European Energy Exchange och som ordförande i bland annat Svensk Mäklarstatistik och Team Sportia.
Tanja har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en kandidatexamen i idrott och hälsa. Hon är en certifierad styrelseledamot och deltog i Styrelsekraft-programmet.

Ledamot sedan2019
AktieinnehavSe Insyn
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, och i förhållande till större aktieägare.

Troy Suda – Styrelseledamot

Troy Suda är Chief Product Officer på Ticketmaster International. Han ansvarar för att definiera och implementera Ticketmasters produktstrategi på 28 olika marknader i Europa, Latinamerika, Asien, Australien och Nya Zeeland. Troys team består av Produktledning, Produktstrategi och Designexperter i UK, Sverige, Kanada, Tyskland och Australien. Han är baserad på Ticketmaster Internationals huvudkontor i London, UK.
Troy har över 15 års erfarenhet från produktutveckling, produktledning och produktmarknadsföring, samt framgångsrikt arbete inom finansiella tjänster, e-handel, detaljhandeln och resebranschen. Troy har haft ett antal seniora roller inom välkända varumärken i Europa, bland annat ledarroller på Hotels.com (Expedia Inc) och Lonely Planet. Han har också under 10 år haft olika roller inom marknadsföring, strategi och produktutveckling hos det australiensiska företaget Coles Group & Myer.
Efter studier på ett antal universitet på olika platser i världen så har Troy både en Bachelor of Business (Marketing) och en Master of Commerce (E-Commerce). Han har bland annat studerat på RMIT University (Melbourne), The University of Melbourne och Columbia Business School (New York).

Födelseår-
Ledamot sedan2020
AktieinnehavSe Insyn
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, och i förhållande till större aktieägare.

Daniel Koob – Styrelseledamot

Daniel Koob är grundare och Managing Partner i Gulf Connect Ltd., ett internationellt strategikonsultföretag, med huvudkontor i London, som fokuserar på strategiska partnerskap, disruptiva affärsmodeller, och investment-förmedling. Daniel har en bred bakgrund inom strategikonsultbranschen, från bland annat Arthur D. Little, ZS Associates Inc. och Dr. Heinz Koob Management Consulting. Hans fokus är på att hjälpa startup-företag såväl som multinationella företag, private equity-bolag och suveräna stater att uppnå sina tillväxtmål genom att skapa och implementera effektiva strategier. Daniel är en fyrspråkig ledare, med erfarenhet av projekt i över 50 länder, och har specialiserat sig på att identifiera tillväxtmöjligheter för sina klienter på både mogna och växande marknader, genom organiska ansatser, partnerskap och fusioner och förvärv (M&A), med mätbara resultat.

Daniel har en MBA (“Diplom-Kaufmann”) från Mannheims universitet i Tyskland och är godkänd som CFA.

Födelseår-
Ledamot sedan2019
AktieinnehavSe Insyn
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, och i förhållande till större aktieägare.

Roland Norberg – Styrelseledamot

Roland Norberg grundade sitt första företag 1969, under studietiden med förmedling av begagnad studielitteratur.  Han har drivit bolag i och utanför Sverige över 50 år. SMRI, Strategic Market Research Institute, är moderbolag för en mindre privatägd koncern med dotterföretagen SveMa Group, samt SveMa Svenska Marknadsundersökningar med dotterbolag i och utanför EU.

Roland har under dessa år byggt upp en stor kontaktyta i och utanför Sverige, han har precis avslutat arbetet med att bygga upp Norberg & Partners dotterföretag AbiCure Sweden ABs dotterföretag i Pakistan en marknad på över 200 miljoner människor.

Roland Norberg är en av tre grundare till investmentföretaget Norberg & Partner Sustainable Group AB.
Roland sätter ledorden Hållbarhet -Innovation -Omtanke i allt han företar sig, med sikte på kommande generationer.

Ledamot sedan2022
AktieinnehavSe Insyn
Roland Norberg är styrelseordförande i Norberg&Partner Sustainable Group AB. Bolaget är Aino Health's största ägare med en ägarandel om 29,9%.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted ads. By using our site, you consent to our use of cookies. Read our Privacy Policy.