De tio största aktieägarna per 31 mars 2024

AktieägareAntal aktierAndel av röster och kapital (procent)
Norberg & Partner Sustainable Group49 084 52358,04%
Jyrki Eklund3 888 7204,60%
Andreas Larsson2 000 0002,36%
Piccer Ekonomi AB1 370 5851,62%
Kullanas Förvaltnings AB1 370 5851,62%
SIP 203, You plus assurance1 040 1941,23%
Frame Invest AB828 9000,98%
Jochen Saxelin privat och genom bolag639 3720,76%
Scandinavian Gastro Clinic AB466 7880,55%
Orjan Hallberg370 0000,44%
Övriga23 511 87527,80%
Totalt84 571 542100%

Källa: Euroclear Mars 31, 2024

Aktiekapitalets utveckling

århändelseAntal aktier (förändring)Antal aktier (totalt)Aktiekapital (förändring)Aktiekapital (totalt)kvotvärde
2016Bildande50050050 00050 000100
2016Aktiesplit 4:11 5002000-50 00025
2016Apportemission362 277364 2779 056 9259 106 92525
2016Inlösen-2 000362 277-50 0009 056 92525
2016Aktiesplit 10:13 260 4933 622 770-9 056 9252,5
2016Nyemission1 800 0005 422 7704 500 00013 556 9252,5
2018Nyemission10 511 53715 934 30726 278 84239 835 7672,5
2019 Nyemission67215 934 9791 68039 837 4482,5
2020Nyemission10 623 31926 558 29815 934 97955 772 4261,5
2020Nedsättning AK-26 558 298-15 934 97939 837 4471,5
2021Nedsättning AK-26 558 298-39 337 447500 0000
2022Nyemission15 384 616 42 285 771 289 639 796 093 0,0
2023Nyemission42 285 77184 571 542796 0931 592 1860,0

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted ads. By using our site, you consent to our use of cookies. Read our Privacy Policy.