Aino Health publicerar delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2017

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017. Läs mer…

Koncernens samtliga kostnader för produktutveckling och internationalisering har under perioden bokförts som kostnader.

Det finska dotterbolaget svarade för Aino koncernens hela rapporterade omsättning under perioden.

Jämförelsetal för motsvarande period år 2016 finns ej tillgängligt p g a att bolaget har grundats 19/5/2016.

Perioden 1/1 2017 – 31/3 2017

Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 715 TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 5 421 TSEK. Resultatet belastades främst av rekrytering av nyckelpersoner samt förberedelser för internationell expansion. Dessa kostnader för internationell expansion avser kostnader för affärsutveckling med fokus på anskaffning av kunder och leverantörer för Ainos koncept i Tyskland och Sverige. Aino använder sig av partners som har goda kontakter och lokalkännedom speciellt på den tyska marknaden.

Resultat per aktie för koncernen uppgick till 1,0 SEK.

VD har ordet

2017 har börjat precis så bra som jag hoppades. Vår strategi och plan för året är tydlig och klar. Först skall vi bygga vår organisation i Sverige och Tyskland, lansera företaget på våra nya marknader, vinna affärer och sen expandera. Detta samtidigt som vi fortsätter att leverera ett positivt resultat i Finland.

Steg ett i vår strategi har varit att bygga en stark organisation, och för att göra det gäller det att hitta bra landschefer. Och det har vi gjort. I Sverige har vi utsett Charlotte Boij som VD

för Aino Health Sweden AB. Charlotte har lång erfarenhet från ledande positioner inom försäkringsbranschen, bland annat som VD för Ikano Försäkring, nordisk återförsäkrings- direktör på Trygg Hansa/Codan/RSA samt VD för Länsförsäkringar International.

I Tyskland har vi anställt Peter Seeger som landschef, hans officiella första dag på Aino Health blir den 1 juni men han presenterades redan den 9 maj i Stuttgart i samband med att vi publikt lanserade Aino på årets största Corporate Health event. Peter har en 20-årig mycket framgångsrik historia ifrån olika IT och konsultföretag som CSC, Accenture, Capgemini och Hewlett Packard där han ansvarat för försäljning och suttit i olika ledningsfunktioner.

Som jag talade om i årsredovisningen så har jag lagt all min tid 2017 på att genomföra säljmöten i Tyskland och Sverige och jag känner att vi är nära, på engelska kallar man det tipping point, då vi på Aino Health blir så verksamhetskritiska att organisationer börja söka hjälp från oss. Må så vara företag eller publika organisationer med över 1000 anställda eller partners.

Fokus, förutom att träffa stora industrikunder i båda marknaderna och utveckla vår partnerstrategi, har varit att paketera vår erfarenhet från hur man arbetar med utfallsbaserade avtal för att kunna introducera det för Sveriges 290 kommuner och landsting. På Aino Health stöder vi modellen att bidra till, och få betalt för, när vi levererar bättre mänskliga utfall och samhällsekonomiska resultat och vi hoppas och tror att vår erfarenhet från liknande upphandlingar kommer leda till affärer för oss i Sverige.

Anledningen till att jag är optimistisk beror på att det digitala affärstöd Aino Health lösningar och IT-system levererar ger kommuner och landsting den helhetsbild som krävs för

att lättare utveckla strategier kring att åstadkomma en mer hälsofrämjande arbetsplats. Det kan gälla att från att snabbare identifiera verksamheter med risk, rekommendera och koordinera stöd från interna och externa aktörer. Men framförallt för att sänka sina kostnader relaterade till kortsiktiga sjukskrivningar.

Oavsett om vi talar med Sveriges kommuner och landsting, direktkunder eller partners så vet vi att med hjälp av Aino Healths produkter och tjänster får organisationen en helhetsbild om sjukfrånvarons omfattning och fördelning på olika enheter samt dess orsaker. Vårt analys- och beslutsstödsystem gör att chefer på alla nivåer, framför allt på högsta chefsnivå, kan hantera sjukfrånvaron där den ska hanteras – i dess orsaker.

Ett tydligt exempel på detta är det avtal vi skrivit med Kunnan Taitoa, den ledande leverantören av tjänster inom ekonomi, inköp och HR till den offentliga sektorn i Finland med närmare 200 kunder. Deras uppdrag är att höja kvaliteten på sina kunders beslutsfattande genom effektiva finansiella lösningar och processer för personalavdelningar. Samarbetet har redan resulterat i två viktiga och strategiska order med finska kommuner.

Nu har jag uppnått del ett av vår strategi för året. Jag har en bra ledningsgrupp och tre otroligt bra landschefer i Charlotte Boij (Sverige), Peter Seeger (Tyskland) och Markku Pitkänen (Finland). Pilotprojektet som vi genomförde med Kunnan Taitoa har resulterat i nya affärer, vårt upplägg för svenska kommuner och landsting har fått ett positivt mottagande, likväl våra förslag att skapa strategiska samarbeten med framförallt försäkringsbolag så vi håller på att bygga en hälsosam pipeline av potentiella affärer med både företag och partners.

I kvartal 2 kommer vi att göra våra officiella lanseringar Aino Health i Sverige och Tyskland (som jag beskrev ovan), fortsätta att bygga en stark organisation och ha fullt fokus på att vinna nya affärer i våra marknader. Vår strategi känns fortfarande helt rätt och i tiden.

Jyrki Eklund
VD Aino Health AB

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2017 kl. 08:30 CET.

För mer information kontakta gärna:
Jyrki Eklund, VD Aino Health
Tel: +358 40 042 4221. E mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

www.ainohealth.com

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom Corporate Health Management och är för privata och offentliga organisationer vad läkare är för människor. Företagets kompletta system av IT baserade tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.