CEO Jyrki Eklund tar över
ansvaret för Aino Health Sweden AB

Aino Health har utvecklats enligt plan med sin internationaliseringsprocess. Under det första halvåret i år, har bolaget utvecklats på både den svenska och den tyska marknaden. Den svenska organisationsstrukturen har nu styrkan och de rätta förutsättningarna för att omvandla de goda kunddiskussioner som har förts, mot nya kommersiella samarbeten. I detta läge kommer Charlotte Boij att lämna sitt uppdrag som VD för den svenska verksamheten och därmed kommer Aino Healths CEO Jyrki Eklund att ta över hennes ansvarsområden. Eklund kommer utifrån sina erfarenheter från gruppnivå, arbeta med att stärka den hög presterande försäljningskulturen inom den svenska verksamheten.
LinkedInFacebookTwitterEmail
”Jag är nöjd med de framsteg som har genomförts i både Sverige och Tyskland, samt att den finska organisationen presterar väl. Jag är också nöjd med att jag nu kan fokusera min tid på att stödja tillväxten i alla de marknader som är av strategisk betydelse för Aino Health, och samtidigt hjälpa våra organisationer att bygga upp en vinnande strategi tillsammans med våra kundmålgrupper och partners”, säger Jyrki Eklund, CEO för Aino Health. ”Samtidigt är jag väldigt tacksam för vår avgående svenska VD, Charlotte Boij, som har hjälpt oss att lansera Aino Health i Sverige”, tillägger Jyrki.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2017 kl. 15:30 CET.

För mer information, kontakta gärna:

Jyrki Eklund, CEO Aino Health

Tel: +358 40 042 4221. E mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

www.ainohealth.com

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom Corporate Health Management och är för privata och offentliga organisationer vad läkare är för människor. Företagets kompletta system av IT baserade tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.