Kommuniké från extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ.) den 3 oktober 2017

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB (publ), org. nr 559063 5073, höll extra bolagsstämma tisdagen den 3 oktober 2017, kl 17.00 i Lund.

Stämman beslutade att ändra styrelsens säte från Lund kommun till Stockholms kommun. Det fastställdes att bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Under stämman beslutades att entlediga styrelseledamöterna Cecilia Hollerup och Jochen Saxelin från styrelsen samt att nyvälja Liselotte Bergmark till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Se bifogad pdf för att läsa protokollet från den extra bolagsstämman i sin helhet.

För mer information, kontakta gärna:

Jyrki Eklund, CEO Aino Health
Tel: +358 40 042 4221. E mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

www.ainohealth.com

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom Corporate Health Management och är för privata och offentliga organisationer vad läkare är för människor. Företagets kompletta system av IT baserade tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.