Aino Health publicerar delårsrapport för 1 april – 30 juni 2017

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB (publ) delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2017 finns nu tillgänglig på Aino Healths hemsida, samt bifogad i detta pressmeddelande. Delårsrapport Q2/2017 

Tre viktiga händelser

– Omsättningen fortsätter på samma nivå som Q1 – försäljningspipeline växer

– Start i Tyskland och i Finland – ny affärsmodell med Maresan

– VD anställd i Sverige och Tyskland

Januari – juni 2017

– Omsättning: 9 153 TSEK

– Resultat efter finansiella poster: -13 907 TSEK

– Kassaflöde: -13 200 TSEK

– Vinst per aktie: -2,6 SEK

– Svensk organisation på plats och första kunden i produktion

April – juni 2017

– Omsättning: 4 436 TSEK

– Resultat efter finansiella poster: -8 516 TSEK

– Kassaflöde: -7 520 TSEK

– Vinst per aktie: -1,6 SEK

– Health Desk i Kalix igång

– Ny affärsmodell skapas med Maresan

– Avsiktsförklaring (LOI) i Tyskland med försäkringsbolaget BARMER

– VD för Tyskland tillsatt

VD har ordet

Resultat av andra kvartalet låg i linje med vad som planerats och jag tidigare kommunicerat. Vi har fortsatt att arbeta med att förbättra vår verksamhet i Finland genom att leverera på våra löften till befintliga kunder och att arbeta för att skapa nya affärer. I Sverige och Tyskland har vi nu våra VDs på plats och de har snabbt kommit igång med sitt arbete och träffar potentiella samarbetspartners och kunder.

I Tyskland skrev vi en avsiktsförklaring kring ett strategiskt partnerskap med det ledande tyska sjukförsäkringsbolaget BARMER som har över 400 kontor i Tyskland och cirka 9,4 miljoner försäkrade personer. Målet med samarbetet är att använda Aino Healths IT-baserade lösningar för att stödja BARMERs kunder i deras arbete och deras samordning kring hållbara lösningar inom Corporate Health Management.

Min uppfattning är att det är en mycket bra start för Aino Health i Tyskland och under kvartalet har vi tillsammans med BARMER haft planeringsmöten, skapat vårt gemensamma erbjudande och börjat träffa kunder för att säkerställa att vi under hösten kan skapa våra första gemensamma projekt och affärer i Tyskland. Alla med målet att förbättra uppdragsgivarnas anställdas hälsa och välbefinnande samt förhindra arbetsrelaterade hälsorisker.

En annan väldigt viktig händelse för Aino Health under perioden var att vi gick in som medgrundare i företagshälsovårdsbolaget Maresan Oy. Syftet med bolaget är att arbeta förebyggande med hälsa och välbefinnande, för yrkesgruppen sjömän. Genom vårt nybildade bolag kan vi tillsammans med våra delägare, som bland annat är pensionskassan och flera fackföreningar, skapa rätt förutsättningar för varje individ.

I övrigt ser jag tillbaka på ett kvartal fyllt av ett intensivt säljarbete. Responsen och intresset för vad Aino Health kan hjälpa företag och partners att tillföra fortsätter att vara hög så att det resulterar i att vår försäljningspipeline växer. Jag känner vidare att vi har den kapacitet och kvalitet i vårt erbjudande som kommer leda till att de lösningar som för tillfället valideras av ett antal företagsledningar kommer resultera i affärer.

Nya affärer är mitt, styrelsens och hela organisationens främsta fokus för tredje kvartalet och andra halvåret. Vårt fokus är att signera ett antal kontrakt som genererar intäkter samtidigt som vi fortsätter vårt intensiva säljarbete, bygga pipelines och att ta hand om och leverera enligt plan till befintliga kunder.

Våra lösningar hjälper företag att öka sin produktivitet, konkurrenskraft och sänker kostnader samtidigt som medarbetarengagemang fortsätter att skapa intresse. Nu skall vi säkerställa att hösten blir den period på året då vi skördar vad vi fram tills idag har sått.

Jyrki Eklund

VD Aino Health AB

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

För mer information kontakta gärna:

Jyrki Eklund, VD Aino Health

Tel: +358 40 042 4221. E-mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

www.ainohealth.com

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom Corporate Health Management och är för privata och offentliga organisationer vad läkare är för människor. Företagets kompletta system av IT-baserade tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08-463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.