Aino Health AB föreslår ändringar i styrelsen

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB anpassar bolagets styrelsekompetens genom att till en extra bolagsstämma föreslå Liselotte Bergmark till ny styrelseledamot. Genom Liselotte Bergmark tillförs styrelsen internationell branschkunskap och företagslednings-kompetens inom HR-området. Samtidigt frånträder två av bolagets ägare sina styrelseposter.

Liselotte Bergmark är HR-direktör i Dometic Group, och har omfattande erfarenhet av HR-ledning i flera större företag från olika branscher och regioner i världen.

I samband med detta kommer Cecilia Hollerup och Jochen Saxelin att lämna sina styrelseuppdrag. Jochen Saxelin fortsätter sin viktiga operativa roll som CFO i Aino Health AB.

Styrelsen planerar därutöver att förstärka sitt arbete med ytterligare två styrelsekommittéer. Det gäller en revisions- och innovationskommitté samt en ersättnings- och hållbarhetskommitté.

”Det övergripande syftet med dessa förändringar är att anpassa styrelsens kompetens och arbetssätt för vår fortsatta internationella expansion”, säger Aino Healths styrelseordförande, Liselotte Hägertz Engstam.

Om Liselotte Bergmark 

Liselotte Bergmark tillför en gedigen kunskap om strategiskt HR-ledarskap och en bred erfarenhet, från olika branscher och internationella arbetsmiljöer. I hennes nuvarande roll som Head of Group HR på Dometic Group, ansvarar hon för HR-funktionen som stödjer affärsverksamheten i tre regioner; APAC, AMERICAS och EMEA.

Innan hennes nuvarande roll, var Liselotte Executive VP HR för Sanitec (förvärvad av och nu med namnet Geberit). Tidigare har hon varit ansvarig för det globala lednings- och organisationsutvecklingsarbetet, med starkt fokus på talang och ledarskaps-utveckling, inom SCA och senare i TeliaSonera. Under tio års tid har Liselotte även arbetat för DHL på olika ledande befattningar, med ansvar för HR-utveckling i Skandinavien, de baltiska länderna och i Polen. Hon bodde och arbetade senare i Bryssel där hon ledde det globala ledningsutvecklingsarbetet för DHL. Liselotte har mer än 20 års erfarenhet av internationellt HR-arbete. Liselotte har i grunden en Bachelor of Science och en Master of Science inom Human Resources, från Linköpings universitet.

Extra bolagsstämma 

Aktieägarna i Aino Health AB, org nr 559063-5073, kallas till extra bolagsstämma enligt separat pressmeddelande tisdagen den 3 oktober, klockan 17:00 på Grand Hotel, Bantorget 1, i Lund. För fullständig kallelse, se separat kommunicerat pressmeddelande från Aino Health AB, den 1 september 2017, kl 08:30, samt annons i Post och Inrikes tidningar den 1 september 2017.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017, kl. 08:30 CET.

För mer information, kontakta gärna:

Liselotte Hägertz Engstam, styrelseordförande, Aino Health AB
Tel: +46 76 809 2950

E-mail: Liselotte@me.com

www.ainohealth.com

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom Corporate Health Management och är för privata och offentliga organisationer vad läkare är för människor. Företagets kompletta system av IT-baserade tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08-463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.