Aino Health publicerar delårsrapport för 1 juli – 30 september 2017

Aino Health AB (publ) delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2017 finns nu tillgänglig på Aino Healths hemsida, samt bifogad i detta pressmeddelande. Delårsrapport Q3/2017.
LinkedInFacebookTwitterEmail

Tre viktiga händelser

– Nytt avtal tecknat med finska byggföretaget Hartela. Aino Healths första avtal inom byggbranschen.

– Ny affärsmodell lanseras genom intressebolag Maresan Oy, där Aino Health är medgrundare.

– Ny tjänst introduceras – Business Health index.

 

Januari – september 2017

– Omsättning: 13 505 TSEK

– Resultat efter finansiella poster:  -23 127 TSEK

– Kassaflöde:  -22 914 TSEK

– Resultat per aktie:  -4,3 SEK

 

Juli – september 2017

– Omsättning: 4 352 TSEK

– Resultat efter finansiella poster: -9 220 TSEK

– Kassaflöde:  -9 714 TSEK

– Resultat per aktie:  -1,7 SEK

 

VD har ordet

Vi har nu passerat våra första nio månader som noterat bolag, vilket har varit en utvecklande tid för oss. Genom de många givande kundmöten som vi har genomfört, närmar vi oss de stora aktörer som vi vill samarbeta med. Signalerna som vi får från marknaden är mycket positiva och händelser i vår omvärld indikerar att vi kommer allt närmare ett genombrott.

Nyckeln för att vi ska ta nästa kliv i utvecklingen ur mitt perspektiv, är att nå ut till ledarskapsteamen i de stora företag vi vill se som kunder, genom att bygga kredibilitet. Med kredibilitet menar jag att vi på djupet förstår kundens värld och de utmaningar de står inför. Inom detta har vi gjort stora framsteg under kvartalet och just därför växer vår pipeline i Sverige och Tyskland med allt fler industri  och serviceföretag samt aktörer inom den publika sektorn.

De kunder som vi arbetar med idag har förstått vikten av att sätta företagets och individens bästa i fokus och att dessa två är sammanlänkade. Vi har gjort våra tjänster och lösningar mer greppbara, genom att tydligt visa vad det kommer medföra i ökad produktivitet och sänkta kostnader. Vi kan även sätta medarbetarnöjdhet i relation till mätbara mål och med dessa argument har vi dessutom kunnat bevisa med fakta och siffror kopplat till företagens egen redovisning.

Vi ser samtidigt allt fler rapporter, från exempelvis företag som McKinsey*, som nu senast visade på att hälsosamma företag har fem gånger högre avkastning än de som inte är hälsoorienterade. Med andra ord, det som förut inte uppfattades som en avgörande framgångsfaktor är nu mätbart och än mer strategiskt viktigt för företagsledare – eftersom friska människor bygger friska företag som levererar starka resultat.

Genom de aktiviteter och kontakter med kunder som vi haft under det tredje kvartalet är jag övertygad om att vi är på rätt väg. Under kvartalet har vi gjort viktiga framsteg enligt vår plan, genom att skriva avtal med finska byggföretaget Hartela, Aino Healths första avtal inom byggbranschen, samt infrastrukturbolaget Destia som kommer ta del av vårt samlade Corporate Health Management utbud. Dessutom har avtal skrivits med ett finskt dotterbolag till en europeisk aktör inom metall produktion. Under perioden har vi även introducerat det innovativa verktyget Business Health index (BHi), initialt på den finska marknaden, där erbjudandet redan avtalats med Stora Enso och Evira. BHi  intiativet finns ytterligare beskrivet längre fram i denna rapport.

Under det fjärde kvartalet kommer vi bygga vidare på den positiva trend som vi har skapat under det tredje kvartalet, med genomförda säljaktiviteter och en tredubblad pipeline med potentiella kunder. När vi längre fram summerar året, ska vi kunna visa att våra unika tjänster levererar förväntat resultat för våra kunder och att de investeringar som vi har gjort under året inom teknikutveckling och personal har varit rätt beslut. Än viktigare, är att vi då har uppnått en hållbar tillväxt som visar potentiella kunder att Aino har en lösnings portfölj, bestående av kunskap och en digital plattform, som kommer att fortsätta växa och bli en god investering för såväl investerare som kunder.

Dagen för vårt genombrott, då våra nuvarande säljinsatser ger förväntat resultat, kommer allt närmare. De företag som vi idag för diskussioner med är stora, välkända och respekterade varumärken. Jag är övertygad om att när vi skriver vårt första stora kontrakt, så kommer tillväxten att följa snabbt.

Jyrki Eklund,

VD Aino Health AB

*McKinsey Quarterly, april 2014: ”The hidden value of organizational health   and how to capture it.” Av Aaron De Smet, Bill Schaninger, och Matthew Smith.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 08:30 CET.

För mer information kontakta gärna:

Jyrki Eklund, VD Aino Health

Tel: +358 40 042 4221. E mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

www.ainohealth.com

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom Corporate Health Management och är för privata och offentliga organisationer vad läkare är för människor. Företagets kompletta system av IT  baserade tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.