Aino Health AB (publ): Aino Health delårsrapport januari – juni 2018

LinkedInFacebookTwitterEmail

– Uppdrag för offentlig sektor i Sverige, driftsättning i Tyskland, flera nya partneravtal

januari – juni 2018

  • Omsättning 9 875 (9 153) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -13 099 (-13 907) KSEK
  • Kassaflöde -7 484 (-13 200) KSEK
  • Resultat per aktie -2,4 (-2,6) SEK

april – juni 2018

  • Omsättning 4 800 (4 436) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -5 824 (-8 516) KSEK
  • Kassaflöde 815 (-7 520) KSEK
  • Resultat per aktie -1,1 (-1,6) SEK

Affären fortsätter utvecklas positivt

Vi fortsätter att utveckla verksamheten med god fart. Under årets första sex månader har vi fortsatt att ta flera strategiska affärer och partneravtal.

I Sverige tog vi under kvartalet en viktig affär med Botkyrka kommun. Affären är ett genombrott inom offentlig sektor och för vår affärsmodell med utfallskontrakt.

Det är mig veterligen första gången den modellen används i Sverige, men vi har stor erfarenhet av såväl offentlig sektor som utfallskontrakt på den finländska marknaden. Ersättning utgår delvis löpande och delvis baserad på resultat i efterskott. Vår erfarenhet är att det är en modell som ger mycket goda resultat för såväl vår kund som för oss.

I Tyskland som är en stor marknad med hög potential har vi under det andra kvartalet driftsatt Aino HealthManager, som vi tecknade avtal om i början av året. Det är den första driftsättningen av HealthManager i Tyskland och det visar att våra lösningar är väl lämpade för den tyska marknaden.

I Finland har vi tecknat flera partneravtal under andra kvartalet. I Förenade Arab Emiraten har vi tecknat ett exklusivt parnterskapsavtal med Emirates Artificial Intelligence Technologies LLC. Licensförsäljning genom partners gör det möjlig för oss att skala upp vår affär och öka tillväxten. Vårt unika sätt att förebyggande angripa frånvaroorsaker är grunden för det förtroende kunder och partners ger oss.

Vårt resultat har ökat jämfört med motsvarande period. En bidragande orsak är att vi har minskat våra kostnader. Mitt fokus ligger nu på att öka intäkterna. Därför fortsätter vi att satsa på att skala upp affären genom ökad licensförsäljning till nya kunder. Men också indirekt försäljning genom partners, som ytterligare vidgar vårt nätverk och bidrar till en snabbare tillväxt.

Fortsatt god utveckling av licensförsäljningen

Under kvartalet har vi ökat antalet användare med drygt 20 procent. Nu har vi över 39 000 licensierade användare av vår plattform, Aino HealthManager.

Vi satsar på att utveckla vår plattform Aino HealthManager med ett förenklat datagränssnitt, så kallat API-gränssnitt. Det innebär att även information från aktörer i ekosystemet snabbare och enklare kan hämtas och analyseras.

Företrädesemission säkrar fortsatt expansion

På en extra bolagsstämma i augusti beslutades att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) på ca. 24,6 miljoner SEK.

Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att stärka vår finansiella ställning för en fortsatt expansion och att nå en kritisk volym som säkerställer vår lönsamhet över tid.

Goda framtidsutsikter

Vi är verksamma inom ett område med goda framtidsutsikter. Deloittes rapport The rise of the social enterprise, baserad på svar från 11 000 affärs- och HR-chefer, kommer fram till en kärnfull slutsats. Det är nu viktigare än någonsin att ta hand om sina medarbetare.

Vi på Aino delar den uppfattningen. Det är vitalt att lyssna till varje enskilds medarbetares behov för att de ska kunna prestera och må bra på arbetet.

Vår plattform, HealthManager, säkerställer att ledningen behandlar varje individ jämlikt och med respekt, och hjälper dem att slippa långsjukskrivningar och de problem som följer av en sådan, såväl för individen som för arbetsgivaren.

Vårt sätt att förebyggande angripa frånvaroorsakerna är nyckeln till ett friskare och mer lönsamt kundföretag. En ökad förståelse för värdet av medarbetarna i kölvattnet av svårigheten att få tag i kompetent personal driver också på utvecklingen i en positiv riktning. Framtiden är till vår fördel och marknaden utvecklas åt rätt håll.

Jyrki Eklund

CEO Aino Health AB

Informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom Johans Strömbergs, utvecklingschef på Aino Health AB, försorg klockan 08.30 den 24 augusti 2018.

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av digitala lösningar och processverktyg inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.