Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med Stockholms Stadsmission avseende SaaS-lösningen HealthManager 

LinkedInFacebookTwitterEmail

Stockholm 2020-08-18: Aino Health meddelar idag att de tecknat ett avtal gällande tjänsten HealthManager för Stockholms Stadsmission. Implementeringen av lösningen sker september/oktober 2020.  

I och med implementeringen av Aino HealthManager får chefer inom Stockholms Stadsmission ett automatiserat och långsiktigt stöd för proaktiva och värdefulla dialoger där de har stor möjlighet till ett ökat engagemang hos sina medarbetare och därmed minska sjukfrånvaron.

”Efter att ha genomlyst hela marknaden när det kommer till den här typen av tjänster har vi inte sett något annat system som är så flexibelt, lätt att använda och som har samma robusta analysverktyg som Aino HealthManager”, säger Pia Radda Hanning, HR-chef Stockholms Stadsmission.

”Vi är glada att välkomna Stockholms Stadsmission som kund och är väldigt stolta över att kunna hjälpa en icke vinstdrivande organisation, som Stockholms Stadsmission, att jobba med välmående och engagemang hos sina medarbetare. Det är dessutom en mycket spännande organisation med ett genuint fint syfte på en, för oss, ny marknad”, säger Jyrki Eklund, CEO Aino Health.

HealthManager är en SaaS plattform som stöttar chefer med interna hälsorelaterade processer och frånvarohantering. kommunikation och engagemang. Tjänsten erbjuder verktyg för rapportering och analys för att följa nyckeltal kopplade till Corporate Health Management. Målet med plattformen är ökat engagemang och minskad frånvaro hos medarbetarna.

För mer information:

Jyrki Eklund, VD Aino Health
+358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se
Om Stockholms Stadsmission: 

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, region och andra ideella organisationer. Verksamheterna bedrivs för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och sociala företag. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och region samt intäkter från de sociala företagen. För mer information: www.stadsmissionen.se.

Om Aino Health (publ):

Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna www.ainohealth.com.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.