Aino Health AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2024

LinkedInFacebookTwitterEmail

Utökade existerande avtal. Förbättrat kassaflöde.

Januari – Mars 2024

• Omsättningen uppgick till 5 994 (6 180) TSEK

• Resultatet efter finansiella poster -2 943 (-2 791) TSEK

• Resultatet per aktie uppgick till -0,0 (-0,1) SEK

Under den senaste tiden har vi sett tillväxt inom vårt kundnätverk. Det är med stor glädje jag kan meddela att flera av våra befintliga kunder har valt att utöka sina licenser för att inkludera ännu fler medarbetare. Detta är inte bara en markör för vår plattforms framgång, utan också ett bevis på det ökande fokuset på employee sustainability bland företag och organisationer.

Våra kunder inser att en sund och hållbar arbetsmiljö är nyckeln till långsiktig framgång och tillväxt. Genom att investera i sina medarbetares välbefinnande och hälsa inte bara ökar företagets produktivitet och lönsamhet, utan stärker också banden mellan medarbetare och organisationen som helhet.

En central faktor bakom denna framgång är våra tekniska framsteg. Vi har gjort betydande investeringar i att förbättra vår plattform, vilket gör det möjligt för oss att skapa ännu mer värde för våra kunders data. Genom avancerade analyser och skräddarsydda lösningar kan vi nu erbjuda våra kunder djupgående insikter som hjälper dem att främja en kultur av välmående och hållbarhet på arbetsplatsen.

Vi på Aino Health är fast beslutna att vara en pålitlig partner för våra kunder när det gäller att främja employee sustainability. Vi är övertygade om att en sund och välmående arbetskraft är grunden för varje framgångsrik organisation, och vi är stolta över att kunna stödja våra kunder på deras resa mot detta mål.


Finansiering av verksamheten i nuläget
Vid avläggande av kvartalsrapport för första kvartalet är en företrädesemission planerad med teckningstid i juni 2024 men utfallet är ännu inte känt. Styrelsen bedömer att det finns goda förutsättningar för att utfallet i den planerade emissionen tillsammans med uppnådda försäljningsprognoser skapar förutsättningar för fortsatt drift för räkenskapsåret 2024. Ledningen är medveten om att det föreligger osäkerheter i dessa antaganden men ser dock riskerna som hanterbara och verkar kontinuerligt med att överbrygga dem.

 

Informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef på Aino Health AB, försorg klockan 08:30 den 14 maj 2024.

 

För mer information
Jyrki Eklund
VD, Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market (Ticker: AINO).

Certified adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ)
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.