Aino Health AB (publ): Delårsrapport januari-september 2023

LinkedInFacebookTwitterEmail

Implementerat 100 000 licenserFörbättrad omsättning, lönsamhet och kassaflöde.

 

Januari – September 2023

  • Omsättningen uppgick till 17 605 (15 248) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster -6 812 (-10 522) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,2 (-0,3) SEK

Juli – September 2023

  • Omsättningen uppgick till 5 633 (4 839) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster -1 215 (-3 127) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 0 (-0,1) SEK

 

Det är med stor tillförsikt som jag vill börja med att vi framgångsrikt har implementerat 100 000 licenser. Det bekräftar vårt förtroendeskapande arbete och kraften i vår plattform. Vi fortsätter att visa på den potential och kraft våra digitala lösningar bär med sig. Jag vill också framhålla den emission vi genomfört under detta kvartal. Denna strategiska åtgärd minskar bolagets skulder och förstärker vår likviditet. Omsättningen för detta kvartal har ökat. Denna ökning reflekterar vårt engagemang, vår hängivenhet och den hårda arbetsinsats som hela teamet bakom Aino har lagt ned. Tillsammans med det förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten, ser vi tydliga tecken på en positiv och hållbar ekonomisk utveckling. Vi lever i en tid när Human Capital Management blir alltmer centralt. Det globala näringslivet förväntar sig inte bara innovativa digitala lösningar, utan ser dem nu som en nödvändighet. Det handlar om transparens i verksamheten, öppen dialog mellan medarbetare och ledning, och en kultur där varje individ känner sig uppskattad. Med vår SaaS-lösning fortsätter vi att leda vägen i att uppfylla dessa förväntningar och behov.

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 10 november, 2023 kl. 08.30 CET.

För mer information
Jyrki Eklund, VD
Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221

Certified Adviser
Erik Penser Bank
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity och Employee Sustainability. Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök www.ainohealth.com

Länk till rapporten
https://investors.ainohealth.com/rapporter-och-dokument/

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.