Aino Health AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2020

LinkedInFacebookTwitterEmail

2020-05-12

Förbättrad omsättning med 4%, nya partners stöttar tillväxt

januari-mars 2020

  • Omsättningen ökade med 4 procent till 6 085 (5 852) TSEK*
  • Resultatet efter finansiella poster minskade till -3 569 (-3 264) TSEK
  • Resultatet per aktie -0,2 (-0,2) SEK

* Bolaget hade vid slutet av kvartalet cirka 3,2 MSEK i fordringar, från resultatbaserade kontrakt, som har ackumulerats under Q42018-Q12020 varav 1 miljon kronor har intäktsförts under Q4 2019. På grund av COVID-19 pandemin har bolaget av försiktighetsskäl varken intäktsfört eller kostnadsfört ackumulerade resultatbaserade fordringar under Q1 2020.

 

Vi befinner oss mitt i COVID-19 pandemin, vilken tog ordentlig fart under kvartalets sista månad. Pandemin har påverkat oss, precis som de flesta andra, i form av att vi ser att försäljningen mot nya potentiella kunder bromsats in något. Vi fortsätter diskussioner med partners och befintliga kunder för att stötta dem nu och planera för framtiden.

Vi ser att företag kommer behöva tydliga processer och lösningar på plats efter den här pandemin för att, på ett strukturerat sätt, kunna se till att deras medarbetare mår bra och har rätt förutsättningar.

Trots COVID-19 pandemin under mars ser vi att vår affärsmodell, fortsätter att ge resultat. Omsättningen ökade med fyra procent jämfört med föregående år.

Fokus under årets första kvartal har fortsatt varit på försäljning och anskaffning av värdebringande partners, vilket resulterat i ett par nya partnerskap – MCR och Zalaris samt en ny affär tillsammans med Aava i Finland.

Finansiering av verksamheten i nuläget

Största delen av Ainos intäkter är så kallade återkommande intäkter och majoriteten av kundavtalen har en uppsägningstid på minst sex månader. På grund av detta påverkas inte koncernens omsättning väsentligt av COVID-19 pandemin.

För att kunna säkra bolagets framtid har vi trots allt tagit följande åtgärder:

  • Ett statsgaranterat lån på ca 2 MSEK
  • Senarelagt betalningar av skatter, moms, och arbetsgivaravgifter.
  • Kommit överens med de anställda i Sverige om deltidspermittering för fyra månader och ansökt om stöd från Tillväxtverket.

Försiktigt goda förväntningar på första halvan av 2020

Efter det första kvartalet 2020 hade vi cirka 3,2 miljoner SEK i utfallsbaserade fordringar från Botkyrka, vilka vi gradvis börjat intäktsföra under det fjärde kvartalet. 1 MSEK har intäktsförts under Q4 2019. Under Q1 2020 har vi varken intäktsfört eller nedskrivit fordringar från utfallsbaserade kontrakt på grund av att vi vill avvakta konsekvenserna som COVID-19 pandemin möjligen medför. Vi tillämpar försiktighetsprincipen.

Ackumulerat antal SaaS-prenumerationer av Health Manager

Per den sista mars har vi cirka 48 000 prenumeranter. Vi fortsätter ständigt att utveckla plattformen för att möta våra kunders behov. Orsaken till att antalet nettoprenumeranter minskade var att Kouvola stads avtal tog slut. Antalet företagskunder fortsatte dock att öka.

Jag är hoppfull inför resten av året och hoppas att vi snart kommer se att världen återgår till en mer normal situation.

Jyrki Eklund
Vd och koncernchef
Aino Health AB

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020 kl. 08.30 CEST.

 

För mer information:

Jyrki Eklund, VD Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser

Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com. Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO). För mer information, besök https://investors.ainohealth.com/.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.