Aino Health AB (publ) meddelar förslag på styrelsesammansättning

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB (publ) (”Bolaget”) avser, som tidigare har meddelats genom pressmeddelande den 29 april 2024, att hålla årsstämma den 30 maj 2024. Bolaget presenterar härmed förslag på styrelsesammansättning för tiden intill årsstämman 2025.

Fastställande av antalet styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Det föreslås av ett urval av de större aktieägarna att omval sker av styrelseledamöterna Jyrki Eklund, Daniel Koob, Klas Bonde, Troy Suda och Roland Norberg. Vidare föreslås att Klas Bonde väljs till styrelsens ordförande. Styrelseledamoten Tanja Ilic har valt att inte ställa upp för omval.

För mer information, kontakta gärna:
Jyrki Eklund, VD Aino Health
+358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ)
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health
Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.