Aino Health AB (publ): Den riktade emissionen av teckningsoptioner till VD och CFO i Aino Health

LinkedInFacebookTwitterEmail

Med anledning av offentliggörandet av kallelsen till extra bolagsstämman den 9 augusti 2020, vill styrelsen för Aino Health AB (publ) (”Bolaget”) belysa att huvudägare i Bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en riktad emission av högst 1 529 758 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Aino Health.

Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma;

  • Jyrki Eklund, VD, om högst 1 189 812 optioner
  • Hirvensalmen Satama Koy (kontrollerat av Jochen Saxelin, CFO) om högst 339 946 optioner.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 mars 2023. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen gör bedömningen att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos ovanstående nyckelpersoner i Bolaget kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling.

För ytterligare information kring den riktade emissionen, vänligen se pressmeddelandet avseenden kallelsen till den extra bolagsstämman.

 

För mer information:

Jyrki Eklund, CEO Aino Health
+358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)
Aino Health ökar välbefinnandet hos medarbetare och organisationer globalt. Med den världsledande SaaS-plattformen, HealthManager, blir det möjligt för organisationer att öka sina medarbetares välbefinnande, sin konkurrenskraft och att förbättra det värderingsstyrda ledarskapet. Resultaten är minskad sjukfrånvaro, minskade kostnader och mer resurser över för att utveckla kärnverksamheten. Aino Health AB (publ) är noterade på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO) och har verksamhet i Sverige, Finland och Tyskland. För mer information, besök ainohealth.com.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.