Aino Health AB skriver avtal med Hartela

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health Finland har tecknat ett avtal med det finska byggföretaget Hartela om Ainos tjänster för personalhälsa. Genom avtalet kommer Hartela att ta del av en omfattande del utav Ainos samlade serviceutbud.

Överenskommelsen innebär att Aino Health och Hartela kommer att inleda ett nära samarbete, för att förbättra välbefinnandet och hälsan hos Hartelas anställda samt arbeta preventivt med Corporate Health Management, i syfte att öka både hållbarhet och produktivitet.

Hartela kommer att använda Aino Healths hälsotjänster under en första tolvmånaders-period, med start från det fjärde kvartalet 2017. Ainos erbjudande innehåller enligt avtalet kartläggning av hälsan hos Hartelas anställda, individuell coachning med specialister samt Ainos unika Health Desk-service. Avtalets omfattning är 1 miljon SEK, under det första året.

”Efterfrågan ökar snabbt på Corporate Health Management och olika lösningar för hälsoarbete. Vårt samarbete med Hartela innebär en stor möjlighet för oss och vår kund att skapa bästa möjliga hälsoläge för varje individ och på samma gång reducera vår kunds kostnader för sjukfrånvaro”, säger Markku Pitkänen, Country Manager Finland på Aino Health.

”Vi lägger stor vikt vid Corporate Health Management eftersom vi vill att våra anställda ska vara friska och motiverade på jobbet. Genom att samarbeta med en partner som Aino Health kan vi ta oss an utmaningarna i ett tidigt skede och därigenom skapa bättre resultat”, säger Samppa Mäki-Patola, chief HR officer på Hartela.

Hartela är ett av Finlands största byggföretag med en omsättning 2016 på 322 miljoner EUR och 650 anställda; www.hartela.com. Det här är den första ordern för Aino Health inom byggbranschen.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017, kl. 17:00 CET.

För mer information, kontakta gärna:

Markku Pitkänen, Country Manager Finland

Phone: +358 40 838 1587

E-mail: markku.pitkanen@ainohealth.com

 

Jyrki Eklund, CEO Aino Health

Phone: +358 40 042 4221

E-mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.