Aino Health AB tecknar avtal med Region Västmanland

Region Västmanland och Aino Health Sweden AB har tecknat avtal om en hälsorevision av regionens verksamhet. Projektet, som bedrivs gemensamt av Region Västmanland och Aino Health, omfattar en kartläggning av den nuvarande hälsosituationen med befintliga hälsodata. Utifrån Region Västmanlands övergripande hälsomål tar Aino fram en rapport med rekommendationer på åtgärder.
LinkedInFacebookTwitterEmail

I projektet ingår en översyn av sjukfrånvaro och relaterade processer samt en uppskattning av de kostnadsbesparingar som kan uppnås. Rapporten med rekommendationer baseras såväl på analysen av Region Västmanlands data men också på erfarenheter från Ainos tidigare projekt och egen databas.

– Våra omfattande studier visar att det finns ett ökande behov av digitaliserade lösningar och processer för förebyggande verksamhet inom sjukfrånvaro, också inom den offentliga sektorn. Vi har en unik proaktiv lösning och ett beprövat koncept som har testats i olika organisationer och som nu kommer Region Västmanland till del, säger Johan Strömberg, Director Business Development & Consulting vid Aino Health.

Uppdraget hos Region Västmanland är den första hälsorevisionen baserad på Aino Business Health Index i Sverige. Andra tjänsteprodukter från Aino är HealthManager och HealthDesk.

Region Västmanland, (tidigare Västmanlands läns landsting), är landsting för de 270 535 invånarna i Västmanlands län. Landstinget Västmanland ansvarar, som alla landsting, främst för hälso- och sjukvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård har landstinget även ett ansvar för den regionala utvecklingen i länet och regionen.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018, kl. 16:00 CET.

För mer information, kontakta:

Jyrki Eklund, vd, Aino Health AB, tel: +358400424221, e-post: jyrki.eklund@ainohealth.com

Johan Strömberg, Director Business Development & Consulting, Aino Health AB, tel: +46706407071, e-post: johan.stromberg@ainohealth.com

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av IT baserade tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.