Aino Health AB tecknar samarbetsavtal med Finla Occupational Health

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health och Finla Occupational Health har undertecknat ett samarbetsavtal gällande Ainos plattform HealthManager. Samarbetet med Finla kommer att ytterligare vidga Ainos partnernätverk och möjliggöra uppskalning och tillväxt. Samarbetet gör att Finla kan erbjuda ett bredare utbud av tjänster till sina kunder. Samarbetet kommer att inledas i april 2018.

– Samarbetet med Finla är ett utmärkt tillfälle att förbättra Finlas kunders konkurrenskraft och produktivitet. Tillsammans kan vi erbjuda ännu mer imponerande lösningar för corporate health management till Finlas kunder. Samarbetet med Finla är ett bra tillfälle för oss att vidga vårt partnernätverk och växa med våra partners, säger Markku Pitkänen, chef för Aino Health Finland.

– Genom att samarbeta kan vi på ett bättre sätt stötta våra kunders corporate health management med digitala verktyg. Dessutom kan vi ge ledningsgrupperna hos våra kunder ett mer effektivt stöd i hantering av arbetsförmåga. Att främja arbetsförmåga och preventivt tänkande har varit en nyckel i vår verksamhet och vårt samarbete med Aino Health främjar denna på ett betydande sätt, säger Anu Pekki, vd på Finla Työterveys Oy.

HealthManager är en digital plattform som samlar processer kopplade till Corporate Health Management och mäter effektiviteten hos kopplade åtgärder. HealthManager omfattar hantering av sjukfrånvaro, intressenter inom hälsovård och företagsinternt ledningsarbete kring hälsorelaterade affärsprocesser. Tjänsten erbjuder verktyg för rapportering och analys för att följa nyckeltal kopplade till Corporate Health Management. HealthManager hjälper företag att säkerställa arbetsförmåga och öka produktiviteten.

Finla Työterveys Oy är ett finskt arbetsmiljöföretag som ägs helt och hållet av sina kunder. Finla Occupational Health inledde sin verksamhet år 1973 under namnet Tampereen Työterveys ry. Sammanslutningen äger alltjämt alla aktier i Finla Työtervey, vilket gör Finla till en oberoende, helfinsk och stark lokal aktör. Finlas system för arbetsmiljö används för över 30 000 personer. www.finla.fi

 

Informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef på Aino Health AB, försorg klockan 11.00 den 27 april 2018.

 

För mer information:

Markku Pitkänen, chef Aino Health Finland
Tel: +358 40 838 1587
E-post: markku.pitkanen@ainohealth.com

Jyrki Eklund, vd Aino Health
Tel: +358 40 042 4221
E-post: jyrki.eklund@ainohealth.com

 

Om Aino Health (publ)  

Aino Health är den ledande leverantören av digitala lösningar och processverktyg inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.