Aino Health bokslutskommuniké januari – december 2018

LinkedInFacebookTwitterEmail

Högre omsättning och resultat, framgångsrik partnerstrategi, teknikutveckling ger snabbare implementationer

oktober – december 2018

  • Omsättningen ökade till 6 363 (5 747) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster förbättrades till -3 441 (-8 658) KSEK
  • Resultatet per aktie förbättrades till -0,2 (-1,6) SEK

januari – december 2018

  • Omsättningen ökade till 20 754 (19 252) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster förbättrades till -22 003 (-31 786) KSEK
  • Resultatet per aktie förbättrades till -2,7 (-5,9) SEK

Det har varit ett avgörande år för Aino Health och vi avslutar 2018 starkt. Vi har under kvartalet haft en fortsatt positiv utveckling av omsättning och resultat. Grunden till det är ett framgångsrikt utfall från sociala utfallskontrakt, vår partnerstrategi och en fortsatt kostnadseffektivisering. Samtidigt har vi genomfört investeringar i försäljning och teknikutveckling.

Sociala utfallskontrakt

Vår affärsmodell med sociala utfallskontrakt, som används i vissa avtal, innebär att vi investerar i tjänster, som är direkt kopplade till förbättrade resultat för våra kunder. Ersättning utgår delvis som löpande arvoden och delvis baserat på utfall i efterskott. I Finland har dessa avtal starkt bidragit till det positiva utfallet. Det visar att vår modell fungerar.

Effektivisering och kostnadskontroll

En annan viktig orsak till det förbättrade resultatet är att vi fortsatt arbeta med effektivisering och kostnadskontroll. Vi ser kontinuerligt över våra kostnader och hur vi ska optimera våra resurser. Under kvartalet har investerat i försäljning samtidigt som vi optimerat verksamhet. Det är ett arbete som fortsätter och ingår i våra dagliga uppgifter.

Strategiska partnerskap framgångsrika

Under året har vi utvecklat våra strategiska partnerskap och utfallet har varit framgångsrikt. Under kvartalet har vi tagit ett flertal nya affärer med våra partners. Vi ser fram emot ytterligare samarbeten och stärkta partnerskap under 2019. Strategin har hittills främst genomförts i Finland, men vi kommer att under 2019 implementera den också i Tyskland och Sverige.

Ökat antal SaaS-prenumerationer

När vi gick in 2018 hade vi 28 000 SaaS-prenumerationer och när vi nu har stängt året har antalet vuxit till 42 000. Det är en utveckling som jag är nöjd med. Förutom att vi har valt rätt strategier, ser vi också att våra kunder nu börjar känna till oss och vänder sig till oss.

Investeringar i teknikutveckling

Vi har fortsatt att investera i utveckling av våra tjänster och lösningar inom förebyggande hälsoarbete. Under kvartalet har vi tagit kostnader avseende utvecklingen av vår SaaS-tjänst Aino HealthManager. Det vi nu fokuserar på är en snabbare och enklare implementation av våra lösningar hos kund och fler servicetjänster. Utvecklingsarbetet sker ofta tillsammans med våra kunder för att skapa så mycket värde som möjligt.

En ekonomisk fråga

Ohälsa är en ledningsfråga som belastar såväl företag och organisationer som medarbetarna. Det är en ekonomisk fråga, men också en rättvisefråga för organisationer och medarbetare. Därför är systematiska processer för hälsofrämjande styrning och ledning av yttersta vikt för ett hållbart samhälle. I det landskapet är Aino Health väl positionerat.

 

Jyrki Eklund
CEO Aino Health AB

Denna information är sådan som Aino health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 kl 08.30 CET.

 

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

 

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com. Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO).

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.