Aino Health bokslutskommuniké Januari-December 2021

LinkedInFacebookTwitterEmail

7 februari, 2022

Expansioner i befintliga avtal, nytt partneravtal med stor finsk aktör inom företagshälsovård och finansiering säkrad med riktad emission om 10 miljoner SEK.

 

Oktober – December 2021

  • Omsättningen uppgick till 5 500 (7 132) TSEK 
  • Resultatet efter finansiella poster -3 852 (-2 648) TSEK 
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,1) SEK

Januari – December 2021

  • Omsättningen uppgick till 23 044 (24 916) TSEK 
  • Resultatet efter finansiella poster -15 220 (-13 166) TSEK 
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,6 (-0,7) SEK

I det fjärde kvartalet har flera av länderna där Aino har verksamhet kantats av nya restriktioner och åtgärder för att minska smittspridningen av den nya virusvarianten Omikron.
Trots dessa utmaningar så har Aino under det gångna kvartalet slutit flera affärer och partnerskap.

Transcom har valt att utöka sitt nuvarande avtal med Aino till sin verksamhet i Nederländerna. Transcom har sedan tidigare pågående avtal med Aino i Sverige och Norge.

Ett världsledande tillverkningsföretag har också valt att utöka sina licenser av HealthManager från 1 100 till totalt 2 400, vilket är ett styrkebesked för vår strategi om att utöka befintliga kunder.

Sju av Finska Räddningsverkets tjugotvå räddningsområden har valt Aino och HealthManager i ett led att stärka det systematiska arbetet med sjukfrånvaro och produktivitet, det betyder ett ytterligare tillskott om 3 000 licenser.

Partneravtal har tecknats med Pihlajalinna PLC som är en av de tre stora leverantörerna av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Pihlajalinna PLC organiserar över 200 000 anställda inom ramen för företagshälsovård och har sedan tidigare kvartal tecknat 8 000 licenser av HealthManager.

Vi har i det fjärde kvartalet sett tydliga resultat på våra investeringar inom marknadsföring och försäljning. Ett ökat intresse och inflöde av mötesförfrågningar skapar goda förutsättningar och en bra start på 2022.

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 7 februari, 2022 kl. 08.30 CET.

 

Läs rapporten här. 

 

För mer information:

Jyrki Eklund, VD Aino Health,
Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

 

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity och Employee Sustainability. Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök www.ainohealth.se.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.