Aino Health delårsrapport januari-juni 2021

LinkedInFacebookTwitterEmail

Fortsatt fokus på Sverige, SaaS-prenumerationer ökar, Historiskt största satsningen på försäljning och marknadsföring

april – juni 2021

  • Omsättningen uppgick till 5 976 (5 744) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster -3 012 (-4 565 ) TSEK
  • Rörelseresultat -2 776 (-4 251) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,3) SEK

januarijuni 2021

  • Omsättningen uppgick till 11 746 (11 829) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster -6 582 (-8 135) TSEK
  • Rörelseresultat -6 130 (-9 239) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,2 (-0,5) SEK

Bolaget hade vid slutet av Q2 2021 cirka 2,1 MSEK i fordringar, från resultatbaserade kontrakt, som har ackumulerats under Q4 2018 – Q4 2020 varav 2 miljon kronor har intäktsförts under Q4 2019 och Q4 2020.

 

Under kvartalet som gått har vi haft fortsatt fokus på försäljning, vilket har givit resultat och vår sälj-pipeline fortsätter att växa.

Systematisk investering för tillväxt

För att ytterligare sätta fokus på försäljningen genomförde vi under kvartalet en riktad nyemission och inledde ett partnerskap med Megadeals International AB som framåt kommer att jobba tillsammans med oss för att stötta vår försäljning.

Vi har tecknat ett nytt avtal gällande vår SaaS-lösning HealthManager med Addeco Sweden AB för ett pilotprojekt på sex månader och 900 användare. Efter det initiala projektet finns möjlighet till förlängning och en utökning av antalet användare.

Utökat erbjudande

På partnersidan utökade vi vårt ekosystem med ett avtal med det svenska health tech-företaget Zebrain som erbjuder nätcoaching. I och med detta innehåller vårt erbjudande numera även coaching-tjänster online. Vår ambition är att erbjuda våra kunder en plattform och ett ekosystem som täcker in alla behov för att ta hand om de anställdas hälsa, engagemang och minskad sjukfrånvaro. Det här samarbetet är ett steg i den riktningen och gör det enklare för våra kunder.

Gällande företagets kassaflöde så ligger det som planerat.

SaaS prenumerationer fortsätter uppåt

Per den sista juni har vi 53 000 prenumeranter.

Jyrki Eklund
Vd och koncernchef
Aino Health AB

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 17 augusti, 2021 kl. 08.30 CET.

För mer information:

Jyrki Eklund, VD Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

 

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com. Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO). För mer information, besök https://investors.ainohealth.com/.

Länk till rapporten

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.