Aino Health delårsrapport januari-mars 2021

LinkedInFacebookTwitterEmail

11 maj, 2021

Fortsatt fokus på Sverige för att möta ökat behov, SaaS -prenumerationer på stadig nivå

Januari – mars 2021

  • Omsättningen uppgick till 5 770 (6 085) TSEK*

•     Resultatet efter finansiella poster -3 570 (-3 569) TSEK
•     Rörelseresultat -3 355 (-4 987) TSEK
•     Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,2) SEK

* Sänkning i omsättning hänför sig till förändring i valutakurser.
Bolaget hade vid slutet av Q1 2021 cirka 2,1 MSEK i fordringar, från resultatbaserade kontrakt, som har ackumulerats under Q4 2018 – Q4 2020 varav 2 miljon kronor har intäktsförts under Q4 2019 och Q4 2020.

Under årets första kvartal har vi kunnat se att säljsituationen har stabiliserats och vi kan se att vår sälj pipeline växer igen.

Vi har fått nya kunder – bland annat DHL Supply Chain Sweden AB, som har gått in ett pilotprojekt, vilket
implementeras just nu. Vi är mycket glada att arbeta med en av världens största arbetsgivare och ser fram emot ett långt samarbete efter pilotfasen. I Finland har Wihuri Oy beslutat att utöka HealthManager-licenserna till verksamheten i hela Finland, vilket bidragit med 700 nya SaaS-prenumeranter.

Vi har fortsatt investerat kraftigt i marknadsföring och försäljning, speciellt i Sverige. Vilket har resulterat i högre kostnader, men också givit resultat i form av en ökad aktivitetsnivå, vilken vi kommer se resultat från under de kommande kvartalen.

Per den sista mars har vi cirka 50 000 prenumeranter.

Tack vare det förbättrade sälj-läget i Sverige och den höga aktivitetsnivån vi håller så ser jag fram emot ett fortsatt bra 2021 som kommer bjuda på nya kunder, bättre synlighet för Aino och en ännu bättre SaaS-lösning som även fortsättningsvis kommer att stötta våra kunder till mer hälsosamma och engagerade medarbetare.

Jyrki Eklund
Vd och koncernchef
Aino Health AB

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 11 maj, 2021 kl. 08.30 CET.

För mer information:
Jyrki Eklund, VD Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com. Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO). För mer information, besök https://investors.ainohealth.com/.

Länk till delårsrapport

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.