Aino Health delårsrapport Januari-Mars 2023

LinkedInFacebookTwitterEmail

Stark licenstillväxt, Ökad omsättning, Förbättrat resultat, Förbättrat operativt kassaflöde

 

• Omsättningen uppgick till 6 180 (5 424) TSEK
• Resultatet efter finansiella poster -2 791 (-3 722) TSEK
• Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,1) SEK

Vi är stolta över att presentera vår fortsatta framgång och de senaste nyheterna från Q1 2023. Vi kan med glädje meddela att vårt fokus på ökad licenstillväxt har burit frukt. Jämfört med samma period förra året har vi upplevt en ökning av licenser på strax över femtio procent. Detta är en stor milstolpe för oss och ett bevis på att vår SaaS-lösning är efterfrågad och uppskattad på marknaden.

Men det är inte bara licenser som ökar, vår lönsamhet och operationella resultat har också förbättrats betydligt. Under Q1 2023 har ytterligare ett finskt välfärdsområde valt Ainos SaaS-lösning, vilket omfattar cirka 7 400 medarbetare. Implementeringen av lösningen beräknas ske i slutet av tredje kvartalet 2023. Detta avtal förstärker vårt växande fotavtryck inom offentlig sektor och bekräftar vår position som en ledande aktör inom Human Capital Management.

Ett annat stort steg för Aino Health under kvartalet är det nära samarbete som ingåtts med Visma Public, en av de främsta leverantörerna av löne- och HR-system i Norden. Visma Publics mjukvara integreras med lönebesked för 250 000 offentliga förvaltningsanställda som produceras månadsvis med. Detta samarbete stärker vår position på den nordiska marknaden och erbjudandet för vår kundbas inom offentlig sektor.

Aino Health har även haft framgångar på den finska marknaden där ytterligare en finsk kommun, Lapinlahden kunta, har valt vår SaaS-lösning. Avtalet omfattar totalt cirka 320 medarbetare och implementeringen beräknas ske i slutet av andra kvartalet 2023. Detta visar på vårt engagemang att erbjuda effektiva lösningar för Employee Sustainability även på lokal nivå. Dessa nyheter visar att Aino Health fortsätter att bygga på det framgångsrika 2022, där vi senast i fjärde kvartalet tecknade flera nya avtal med samhällsbärande organisationer och företag. Licensutökning om ungefär sextio procent under förra året pekar på en stark tillväxt inom viktiga samhällsbärande branscher som hälso- och sjukvård, infrastruktur och transport.

Vi befinner oss i en stark position för att ta del av och bidra till de globala trenderna inom vårt verksamhetsområde. Dessa trender innefattar bland annat en växande medvetenhet om vikten av Human Capital Management och en ökande efterfrågan på innovativa digitala lösningar för att främja en hållbar arbetsmiljö för medarbetare. Vi är övertygade om att dessa trender kommer att fortsätta att växa under de kommande åren, och vi ser fram emot att kontinuerligt erbjuda våra kunder marknadsledande lösningar som uppfyller och överträffar deras förväntningar.

 

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 16 maj, 2023 kl. 08.30 CET.

 

För mer information
Jyrki Eklund, VD
Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221

Certified Adviser
Erik Penser Bank
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity och Employee Sustainability. Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök www.ainohealth.com

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.