Aino Health delårsrapport juli – september 2019

LinkedInFacebookTwitterEmail

Affärsmodellen ger resultat, kraftig ökning av omsättning, förbättrat resultat, 

Juli – September 2019

  • Omsättningen ökade med 36 procent till 6 144 (4 515) TSEK*
  • Resultatet efter finansiella poster förbättrades till – 3 127 (-5 462) TSEK
  • Resultatet per aktie förbättrades till -0,2 (-1,0) SEK

Januari – September 2019

  • Omsättningen ökade med 23 procent till 17 673 (14 309) TSEK*
  • Resultatet efter finansiella poster förbättrades till -11 271 (-18 562) TSEK
  • Resultatet per aktie förbättrades till -0,7 (-3,4) SEK

* Bolaget har cirka 1,9 MSEK i fordringar, från resultatbaserade kontrakt, som har ackumulerats under Q42018-Q32019 och inte intäktsförts.

 

Vår affärsmodell, som innebär en kombination av resultatbaserad ersättning och fasta arvoden, ger resultat. Omsättningen ökade med 36 procent jämfört med föregående år, därtill har vi uppnått fina resultat i vårt projekt för Botkyrka kommun, där vi är på god väg att uppnå de fastställda resultatmålen.

Under det tredje kvartalet har vi haft fortsatt fokus på försäljning, både genomdirektförsäljning och via våra partners. De kundbearbetningar vi gjorde under första halvåret har under tredje kvartalet bland annat resulterat i ett partnerskap med Monetra Oulu Oy, som redan tecknat ett avtal med en ny kund. Implementeringen av vår lösning kommer att ske under året.

Efter kvartalets utgång har bolaget upptagit ett kortfristigt lån om 5 miljoner SEK för att säkra den strategiska tillväxtplanen. Lånet är upptaget på marknadsmässiga villkor och har en löptid på 9 månader.

Goda förutsättningar för en fortsatt stark utveckling under kvartal fyra

De affärer som gjorts under den första halvan av 2019 har nu börjat visa positiv substantiell påverkan på omsättning, resultat och kassaflöde. Inför det fjärde kvartalet hade vi dessutom cirka 1,9 miljoner svenska kronor i fordringar från ett resultatbaserat kontrakt, vilket kommunicerats tidigare och gäller Botkyrka Kommun. Dessa fordringar har inte intäktsförts än. Planen är att påbörja gradvis intäktsföring under Q4 2019.  Enligt avtalet kommer fordringen att betalas till oss till fullo under det fjärde kvartalet 2021, förutsatt att utfallet i kontraktet löper på enligt plan.

Antalet SaaS-prenumerationer för HealthManager fortsätter att öka. Per den sista september hade vi cirka 49 000 prenumeranter. Vi fortsätter att utveckla plattformen och i september tillförde vi ny funktionalitet som hjälper våra kunder att följa arbetssäkerhets- och hälsoregler för respektive bransch gällande medicinska kontroller.

Vi ser ett fortsatt stort intresse för våra tjänster och lösningar. Jag ser med tillförsikt fram emot avslutningen på 2019.

Jyrki Eklund
Vd och koncernchef
Aino Health AB

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl 08.30 CET.

 

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Link to report:

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com. Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO).

För mer information: https://investors.ainohealth.com/

Länk till rapport

 

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.