Aino Health driftsätter sin lösning för Botkyrka kommun

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health driftsätter sin SaaS-lösning för minskad sjukfrånvaro för Botkyrka kommun och introducerar samtidigt social impact bonds, socialt utfallskontrakt i Sverige. Ersättningsmodellen innebär att Aino Health investerar i tjänster och konsulttid, vilka är direkt kopplade till förbättrade sociala resultat för Botkyrka. Målet är att minska sjukfrånvaron, skapa en hälsofrämjande arbetsplats och hålla sjukfrånvaron på en stabilt låg nivå.  

Botkyrka kommun är Aino Healths första svenska kund att ingå i ett projekt med social impact bonds, socialt utfallskontrakt, inom preventiv corporate health management för offentlig sektor i Sverige. Aino Healths uppgift är att ta emot sjukanmälan, identifiera arbetsplatser och anställda inom Botkyrka kommun med risk för hög frånvaro samt att stötta beställaren i sina insatser för att minska frånvaron. Målet är att minska sjukfrånvaron för dag 1–14.

– Vi på Aino Health har över tio års erfarenhet av social impact bonds, i Finland, för att minska sjukskrivningar. Oss veterligen är samarbetet med Botkyrka kommun det första sociala utfallskontraktet som genomförs i Sverige. Det som också är unikt är att Botkyrka själva satsar genom att anställa specialister inom chefsstöd för att stötta chefer att minska sjukfrånvaron. Det innebär att vi tillsammans proaktivt arbetar med individer och inte slentrianmässigt sätter in ett generellt chefsprogram eller friskvårdsprogram, säger Jyrki Eklund, vd på Aino Health AB.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef på Aino Health AB, försorg klockan 10.00 den 26 september 2018.

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.