Aino Health medgrundar företagshälsovårdsbolaget Maresan Oy

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB:s (publ) dotterbolag i Finland medgrundar tillsammans med flera stora aktörer inom sjöfartsbranschen, företagshälsovårdsbolaget Maresan Oy. Syftet med bolaget är att arbeta förebyggande med hälsa och välbefinnande, för yrkesgruppen sjömän. Under det första kvartalet 2018 kommer minst 3000 anställda omfattas av Maresan Oy’s digitala tjänster inom modern digitaliserad företagshälsovård.

Genom grundandet av företagshälsovårdsbolaget Maresan Oy AB, utvecklas nu en revolutionerande modell för digital företagshälsovård i första hand riktad mot sjömän, där den enskilda individens välbefinnande står i centrum. Bolaget kommer att nyttja Aino Health’s tjänster från och med första kvartalet 2018.

Ägarna i det nybildade bolaget är Finska Sjömanspensionskassan (36,36%), Aino Health Management Oy (36,36%), Viking Line ABP (9,09%), Finlands Sjömansunion (9,09%) och Finlands Skeppsbefälsförbund (9,09%). Total investering av delägarna i bolaget är 550 000 EUR och i proportion till respektive ägarandel. Aino Health Management Oy investerar 200 000 EUR.

Vi ser ett stort behov av våra digitaliserade förebyggande hälsolösningar för specifikt sjömän. Genom vårt nybildade bolag kan vi tillsammans med våra engagerade delägare, som bland annat pensionskassan och facket, skapa rätt förutsättningar för varje individ. Det är viktigt att tidigt identifiera och åtgärda de underbyggande orsakerna.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017 kl. 17:15 CET.

För mer information, kontakta gärna:

Jyrki Eklund, VD Aino Health AB (publ) Tel: +358 40 042 4221
E mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.