Aino Health (publ.) delårsrapport januari-september 2020

LinkedInFacebookTwitterEmail

Lyckad företrädesemission på 15,9 MSEK, Indikationer på ökat behov av Ainos SaaS-tjänster,
Fokus på ökad säljaktivitet
 

Juli – September 2020

  • Omsättningen minskade med 3 procent till 5 955 (6 144) TSEK*
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till -2 383 (-3 127) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,2) SEK

Januari – September 2020

  • Omsättningen ökade med 1 procent till 17 784 (17 673) TSEK*
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till -10 518 (-11 271) TSE
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,7 (-0,7) SEK

*Bolaget hade vid slutet av Q1 cirka 3,2 MSEK i fordringar, från resultatbaserade kontrakt, som har ackumulerats under Q4 2018 – Q1 2020 varav 1 miljon kronor har intäktsförts under Q4 2019. På grund av Covid-19 pandemin har bolaget av försiktighetsskäl varken intäktsfört eller kostnadsfört ackumulerade resultatbaserade fordringar under 2020. För mer information se sid. 5.

 

Jag vill börja med att tacka alla investerare som visat ett starkt intresse för Aino Health under den företrädesemission som vi genomgått, och slutfört, under slutet av det tredje kvartalet och början av det fjärde. Företrädesemissionen var mycket lyckad och tecknades till 272 procent, vilket tillför cirka 15,9 MSEK till bolaget

Det tillförda kapitalet kommer främst att användas för att öka vår säljkapacitet genom att förstärka vår sälj- och partnerorganisation. Detta för att skapa ett ökat fokus på säljaktiviteter i våra huvudmarknader Finland, Tyskland och Sverige. En del av likviden kommer även att användas till att kvitta det brygglån som bolaget har sedan tidigare.

Fortsatt växande behov av Ainos SaaS-tjänster

Vi ser ett fortsatt intresse av våra  tjänster  och  det  är  fortsatt  tydligt  att  organisationer  behöver  tydliga  processer och lösningar på plats under och efter COVID-19. På grund av detta har vi utvecklat en specifik modul som hjälper företag att säkerställa att deras medarbetare mår bra, har rätt förutsättningar att göra sitt jobb väl, samt fortsatt kan vara engagerade, när de kommer tillbaka till en annorlunda arbetssituation efter att ha varit borta från arbetet under en längre tid på grund av hemarbete, permittering eller sjukdom.

SaaS prenumerationer påverkade av permitteringar

Per den sista september har vi cirka 45 000 prenumeranter. Orsaken till den negativa nettoförändringen på ca 5 000 licenser beror på att vissa större kunder har permitterat en del av sina anställda. Detta påverkar dock inte vår omsättning då dessa kunder betalar en fast summa varje månad.

Vi vet nu att vi kommer att få leva med COVID-19 ett bra tag framåt och att vi alla behöver anpassa oss till en delvis ny vardag. Vi fortsätter att satsa på att hjälpa nuvarande, och potentiella kunder, att hålla sina anställda hälsosamma och engagerade under pandemin och vid tillbakagången till jobbet med hjälp av digitala processer.

Jyrki Eklund

Vd och koncernchef
Aino Health AB

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 30 oktober, 2020 kl. 08.30 CET.

 

För mer information:

Jyrki Eklund, VD Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser

Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

 

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com. Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO). För mer information, besök https://investors.ainohealth.com/.

 

 

 

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.