Aino Health tecknar avtal värt cirka 28 MSEK

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health har tecknat ett kundavtal med ett av världens största amerikanska multinationella IT-företag avseende deras verksamhet i Finland. Avtalet innebär att Aino Health digitaliserar och hanterar kundens processer för hälsobefrämjande åtgärder mot medarbetarna.

Avtalet gäller från och med den 1 juli 2019 och löper i 36 månader. För Aino Health är det förväntade värdet cirka 28 MSEK.

Affären har en betydande inverkan på intäkterna från och med tredje kvartalet 2019. Vidare kommer kontraktet att ha en väsentlig positiv inverkan på koncernens rörelseresultat. Från och med Q4 har avtalet även en väsentlig positiv inverkan på kassaflödet.

– Det här är den största affären vi har tagit och den kommer att ha substantiell betydelse på omsättning och resultat. Förtroendet från kunden visar på vår förmåga och gedigna erfarenhet när det gäller digitaliserade processer inom hälsofrämjande åtgärder, säger Jyrki Eklund, vd för Aino Health AB.

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 14 mars 2019 kl 18.00 CET.

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.