Aino Health vinner upphandling genomförd av SKL

Aino Health har tecknat avtal med Botkyrka Kommun avseende insatser att minska sjukfrånvaron. Ordervärdet beräknas, enligt en utfallsbaserad ersättning, till mellan 4,3 MSEK och 10,8 MSEK. Upphandlingen har genomförts av Sveriges Kommuner och Landsting. SKL och Botkyrkas mål och syfte med upphandling är att minska sjukfrånvaron för dag 1–14.
LinkedInFacebookTwitterEmail

Upphandlingen för att minska sjukfrånvaron sker med utfallsbaserad ersättning, där såväl Aino Health, Botkyrka kommun och deras medarbetare gynnas vid en lyckad resultatförbättring. Aino Healths uppgift är att identifiera arbetsplatser och anställda med risk för hög frånvaro samt att stötta beställaren i genomförande av insatser för att minska frånvaron, med stöd av den digitala plattformen HealthManager.

– Vi ser en växande efterfrågan på marknaden vad gäller lösningar för preventiv Corporate Health Management och analys av relevant data. Vi har stor och god erfarenhet av samarbete med aktörer inom den offentliga sektorn. Vår modell att bidra till minskad frånvaro är beprövad och med mycket goda resultat för samtliga parter, säger Johan Strömberg, utvecklingschef för Aino Heath AB.

HealthManager är en digital plattform som samlar processer kopplade till Corporate Health Management och mäter effektiviteten hos tillhörande åtgärder. Tjänsten erbjuder verktyg för rapportering och analys för att följa nyckeltal kopplade till Corporate Health Management. HealthManager underlättar för anställda, chefer, HR-avdelning, ledning och företagshälsovård att säkerställa arbetsförmåga och öka produktiviteten.

Informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom Johans Strömbergs, utvecklingschef på Aino Health AB, försorg klockan 15.45 den 23 maj 2018.

För mer information:

Johan Strömberg, utvecklingschef Aino Health AB, telefon: +46 70 640 70 71
eller

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av digitala lösningar och processverktyg inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.