Delårsrapport Januari-Juni 2022

LinkedInFacebookTwitterEmail

Renodlad satsning på SaaS-plattform med ökade resurser till marknadsföring och försäljning

 

April – June 2022

  • Omsättningen uppgick till 4 985 (5 976) TSEK*
  • Resultatet efter finansiella poster -3 673 (-3 012)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,1) SEK

*Minskning i omsättning med anledning av att bolaget har fokuserat sina resurser på försäljnings- och marknadsföringssatsningar i SaaS-verksamheteten.

 

Januari – Juni 2022 

  • Omsättningen uppgick till 10 409 (11 746) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster -7 395 (-6 582) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,2 (-0,2) SEK

 

Vi har genomfört ett annorlunda kvartal med historiska händelser framförallt inom den globala arenan med ekonomiska och politiska händelser i vårt närområde. Trots dessa mer turbulenta tider i vår omvärld så har vår verksamhet fortskridit obehindrat i samma höga takt som tidigare kvartal.

Aino har under andra kvartalet arbetat intensivt med försäljning och marknadsföring, renodla erbjudandet till SaaS-plattformen och onboardat ytterligare kunder som till exempel UPM och fler delar av DHL.            Expansionen för Transcom till deras verksamhet i Nederländerna är nu även framgångsrikt genomförd.

Vi har under kvartalet arbetat intensivt med att utveckla strategin för fler SaaS-licenser och har riktat om försäljning och marknadsföring fullt ut för att stötta den inslagna linjen. Det innebär att vi inte längre kommer att erbjuda konsulttjänster inom organisation och ledarskap för att vi ser att vår huvudsakliga affärsnytta görs genom SaaS-plattformen.

En av våra befintliga kunder, ett globalt företag, har under kvartalet valt att expandera sitt avtal med ytterligare 3 200 licenser i sin svenska verksamhet. Vi ser väldigt positivt på att fler och fler av våra befintliga globala kunder väljer att expandera vår plattform till fler delar av sina organisationer.

Vi ser en ökad trend av rapportering och granskning inom Employee Sustainability i stora internationella organisationer. I våras besökte jag CSR Europé’s National Partner Organizations, där fler av de största arbetsgivarna i Europa återfinns, för att diskutera vilka och hur man förhåller sig till den nyligen uppdaterade EU-lagstiftningen om Employee Sustainability. Intresset var stort och många av åhörarna var intresserade av hur vi har arbetat med frågan under de senaste 25 åren.

Under årets almedalsvecka så arrangerade Aino ett seminarium tillsammans med PWC och Sodexo för att diskutera hur stora internationella organisationer arbetar med sjukfrånvaro och välmående i sina organisationer. Ett mycket givande panelsamtal som tillsammans med andra möten i Visby har ökat vår övertygelse om att vår plattform kan vara en del av lösningen på våra framtida gemensamma samhällsutmaningar.

 

SaaS prenumerationer

Per den sista juni har Aino Health 70 000 prenumeranter.

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 22 augusti, 2022 kl. 08.30 CET.

För mer information
Jyrki Eklund
VD Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ) 
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

Länk till rapporten!

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.