Delårsrapport januari-juni 2023

LinkedInFacebookTwitterEmail

Uppnått 100 000 licenser

 

 Januari – Juni 2023 

  • Omsättningen uppgick till 11 971 (10 409) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster -5 598 (-7 395) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,2) SEK

 

April – Juni 2023 

  • Omsättningen uppgick till 5 791 (4 985) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster -2 807 (-3 673) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,1) SEK

 

Jag är oerhört stolt över att få inleda denna kvartalsrapport med att meddela att vi har nått en historisk milstolpe – över 100 000 personer använder nu vår SaaS-lösning. Detta är ett betydande bevis på det värde och den effektivitet som våra lösningar tillför våra kunder och ett tydligt tecken på att vi fortsätter att stärka vår position på marknaden.

Under andra kvartalet har vi deltagit i flera utåtriktade aktiviteter som har gett oss möjlighet att diskutera och betona vikten av att arbeta systematiskt med hållbarhet i stora komplexa organisationer. Bland dessa aktiviteter var Almedalsveckan i Visby en av de mest framstående. Vi har inom samarbetet i CSR Sweden med bland annat Vattenfall, Sodexo och Google, diskuterat och delat insikter kring medarbetarhantering samt dess effekter på företags övergripande prestanda.

Vi ser en stark global trend inom Human Capital Management, där företag inte bara efterfrågar, utan kräver innovativa digitala lösningar för att effektivt främja engagemang och stärka hälsan. Dessa trender handlar om att göra verksamheten mer transparent, att främja öppen dialog mellan medarbetare och ledning, och att skapa en kultur där alla känner sig värderade och uppskattade. Med vår SaaS-lösning är vi väl positionerade för att möta dessa behov.

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 15 augusti, 2023 kl. 08.30 CET.

Läs rapporten här!

För mer information
Jyrki Eklund, VD
Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221

Certified Adviser
Erik Penser Bank
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity och Employee Sustainability. Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök www.ainohealth.com

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.