Minskad sjukfrånvaro hos Botkyrka kommun med Aino Health

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health driftsatte sin SaaS-lösning HealthManager som en del av Botkyrka kommuns satsning ”Arbetsmiljö och hälsa i fokus” i september 2018. Målet med satsningen är att minska sjukfrånvaron, skapa hälsofrämjande arbetsplatser och hålla kvar sjukfrånvaron på en stabil låg nivå. Resultatet av det arbete som gjorts har bland annat minskat korttidssjukfrånvaron med 3860 nettodagar jämfört med samma period tidigare år.

Satsningen ”Arbetsmiljö och hälsa i fokus” handlar om att tidigt upptäcka individer och arbetsplatser med hög korttidssjukfrånvaro inom Botkyrka kommun. Målet är att minska korttidssjukfrånvaron med i genomsnitt 12% under 3 år. Ainos uppgift är att leverera Hälsosupporten, vilken innefattar att ta emot sjukanmälan från medarbetare, ge tillgång till lösningen HealthManager och en dedikerad rehab-ledare som stöttar medarbetare och chef vid sjukfrånvaro och omtankesamtal. Omtankesamtalen syftar till att identifiera tidiga signaler av ohälsa och tillsammans formulera förbättringsåtgärder som kan bidra till en hållbar arbetsförmåga.

De första resultaten pekar åt rätt håll med positiva effekter på korttidssjukfrånvaron. Sedan starten i september 2018 t.o.m. mars 2019 har korttidssjukfrånvaron minskat med 3 860 nettodagar jämfört med motsvarande period föregående år. Utöver detta kan man också se att andelen anställda med upprepad korttidssjukfrånvaro har minskat.

”Vi kan se att det är en tydlig koppling mellan antalet korttidsfrånvarotillfällen och införandet av Hälsosupporten. Den minskade korttidsfrånvaron i år innebär att vi istället har personal på plats i verksamheterna vilket innebär en högre kvalitet för våra medborgare. Nu handlar det om att fortsätta förbättringen av vår arbetsmiljö och hälsa samt öka kvaliteten i våra verksamheter”, säger Ingrid Wibom, HR-direktör

”Det är fantastiskt att se att våra tjänster och lösningar gör verklig skillnad både på kort och lång sikt. Vi har lärt oss mycket redan genom det arbete vi gör tillsammans med Botkyrka kommun och ser fram emot att vara med och utveckla projektet ytterligare”, säger Jyrki Eklund, CEO Aino Health.

För mer information:
Jyrki Eklund, CEO Aino Health
jyrki.eklund@ainohealth.com
+358 40 042 4221

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health
Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. 
Läs mer på ainohealth.com.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.