Smart Health Management gav Torneå stora vinster

LinkedInFacebookTwitterEmail

Torneå kommun är en branschledare inom strategisk användning av health management. Arbetet, som inleddes för tio år sen, har haft påtagliga resultat.

Anja Huhtanen, HR-chef i Torneå kommun, säger att Aino HealthManager har bidragit till ett mer organiserat sätt att hantera t.ex. sjukfrånvaro. Med hjälp av SaaS-lösningen HealthManager kan kommunen få en helhetsbild av samtliga processer inom health management.

– Exempelvis fungerar stadens program för tidiga åtgärder nu som det ska: förebyggande och effektivt, säger Huhtanen. Torneå stad har tusen fast anställda och 300 tillfälligt anställda.

Den första ekonomiska fördelen har varit en minskning av de kommunala avgifterna i form av förtida pensionskostnader. Medan Torneå under år 2010 betalade ut 680 000 EUR i avgifter hade summan minskat till 170 000 EUR år 2016.

– Sett över en längre tid innebär det besparingar om miljoner euro. Effekten på sjukfrånvaro är också uppenbar: exempelvis förekom 18,7 sjukdagar per år för 2015, medan siffran sjönk till 14,4 sjukdagar per år för 2016 och 15,3 sjukdagar per år för 2017.

Både chefer och anställda har varit nöjda med den mångsidiga lösningen HealthManager. – HealthManager har blivit vårt sätt att hantera frågor av dessa typer, säger Huhtanen. Även fackliga representanter har sett värdet av att använda systemet.

– Vi har fått återkoppling om att introduktionen av denna modell är den enskilt bästa åtgärden som HR har gjort inom Torneå kommun, säger Huhtanen.

Modellen är faktiskt så effektiv av HR inte längre behövs för att ”släcka alla bränder”, utan olika enheter kan, med hjälp av HealthManager, hantera många saker på egen hand.

När samarbetet mellan Torneå och Aino Health inleddes för tio år sedan gjorde Aino ett ovanligt erbjudande: Om inte Torneås uppsatta mål uppfylldes skulle ingen kostnad utgå. – Vi var fast övertygade om att modellen skulle fungera, säger Jyrki Eklund, vd för Aino Health.

– Torneå är bland de första kommunala aktörerna som verkligen förstår vad man kan uppnå genom smart health management och staden borde berömmas för dess öppenhet och beslutsamhet, säger Eklund.

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.