Vasa stad börjar använda Ainos hälsotjänster

LinkedInFacebookTwitterEmail

Vasa stad och Aino Health Management kommer att inleda ett samarbete om utveckling av ett system för hälsotjänster för Vasa stads räkning. Hemtjänstenheten inom Vasa stads äldreomsorg kommer att börja använda Aino tjänster för bedömning av arbetsförmåga med stöd av Ainos telefontjänst Aino HealthDesk och systemet Aino HealthManager.

Med hjälp av Ainos tjänster kommer Vasa att kunna förbättra hälsokulturen och bli effektiviteten i sitt hälsoarbete. De viktigaste målen är att

  • visa förståelse för medarbetarnas nuvarande arbetsförmåga
  • kunna erbjuda rådgivning eller rekommendationer om förändringar i livsstilen
  • förbättra tjänstens produktivitet och medarbetarnas motivation
  • minska sjukfrånvaron.

Under inkörningen av tjänsten kommer alla delar av arbetet med arbetsförmåga att implementeras, men de kommer bara att vara tillgängliga för en begränsad grupp. Inkörningen tar ungefär ett år och kommer att omfatta 110 medarbetare från äldreomsorgens hemtjänstenhet.

Ainos tjänst för samordning av arbetsförmåga omfattar fyra delar: elektronisk hälsokontroll, hälsoanalys, rapportering och eventuell remittering till vidare behandling. Aino HealthDesk och Aino HealthManager bidrar till att skynda på remisserna och koppla ihop företagshälsans tjänster som en fast del av uppföljningen av arbetsförmågan.

”Det är viktigt för Vasa stad att medarbetarna inom äldreomsorgen mår bra. Hög arbetsförmåga och motivation återspeglas direkt i kvaliteten i den vård och omsorg vi erbjuder. När vi nu investerar i hälsotjänster visar vi hur viktig äldreomsorgen är för Vasa stad”, säger Leif Holmlund, chef för hemvården i Vasa stad.

Aino Health Managements lösningar för uppföljning av sjukfrånvaro och ökad effektivitet i företagshälsovården ger fördelar för både stadens personalavdelning och medarbetarna.

”Aino Health Managements lösningar förbättrar arbetsförmågan och utgör grunden för dagens moderna och kostnadseffektiva arbete med uppföljning av arbetsförmågan. Aino har genomfört mer än en miljon hälsofrämjande mätningar, och lösningen har utvecklats tillsammans med Finlands ledande läkare som ett svar på kundernas behov. Vi hjälper våra kunder att uppnå kostnadsbesparingar och förbättra effektiviteten i deras verksamheter genom att integrera hälsoarbetet som en arbetsmodell för den dagliga verksamheten”, säger Jarmo Iisakka, chef för marknadsföring och försäljning på Aino Health Management.

Aino Health Management fungerar som en partner för sina kunder inom proaktivt hälsoarbete. Företaget förbättrar sina resultat när företagen tar väl hand om medarbetarnas arbetsförmåga och har god kontroll på de hälsorelaterade kostnaderna. Med hjälp av Ainos verktyg kan företagen ha riskerna för sjukfrånvaro och arbetsförmåga under kontroll samt förbättra medarbetarnas hälsa och optimera hälsovårdstjänsterna:

– Professionella administrationstjänster för optimering av företagshälsovårdens innehåll, effektivitet och kostnader

– Ledningssystem och hälsorelaterade samtalstjänster som minskar sjukfrånvaron och håller kontroll på riskerna för sänkt arbetsförmåga

– Tjänster för analys och permanent förbättring av medarbetarnas arbetsförmåga och för minskad risk för förtidspensionering

Mer information:

Aino Health Management Oy

Jarmo Iisakka, chef för försäljning och marknadsföring, tel. +358 40 706 7908

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.