Välkommen att teckna aktier i Aino Health AB (publ)

Aino Health i korthet

Aino Health är en ledande leverantör av digitala Software as a Service-tjänster (SaaS) för företagsledningar inom Corporate Health Management. Bolaget har arbetat med över 160 organisationers ledningsgrupper inom olika branscher för att integrera digitaliserade tjänster avsedda för förebyggande av sjukfrånvaro i det dagliga arbetet.

En god arbetsmiljö är idag av högsta prioritet för företagsledningar över hela världen eftersom det leder till att företaget kan bli mer konkurrenskraftigt och effektivt. Utmaningen för många ledningsgrupper idag är att veta hur de kan gå tillväga för att lyckas med detta. Aino Healths digitaliserade lösningar är utformade för att förstå de underliggande orsakerna till sjukfrånvaro så att de kan identifieras och åtgärdas i ett tidigt skede. Mätbara resultat visar att medarbetare har blivit friskare, mer motiverade och resultatdrivna. Aino Healths lösningar passar alla branscher och kan anpassas till respektive kund i enlighet med analys, målbild och bedömning av behov.

Sammanfattning av företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 16 september 2020 är registrerad som aktieägare i Aino Health äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls i företrädesemissionen två (2) teckningsrätter. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

 

Teckningskurs Teckningskursen är 1,50 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.
Emissionsvolym Erbjudandet kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 15,9 MSEK.
Emissionsgarantier Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiförbindelser.
Teckningsperiod 18 september – 2 oktober 2020
Handel med teckningsrätter 18 september – 30 september 2020
Handelsplats Nasdaq First North Growth Market
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall 7 oktober 2020

 

Investerarträffar

Med anledning av företrädesemissionen bjuder Aino Health in till digitala bolagspresentationer enligt nedan (observera att dragningen är på engelska):

  • Videokonferens med Bolagets VD den 29 september, 2020 kl. 17.30.

Anmälan till konferenserna ovan sker till petra.lindgren@ainohealth.com.

Handlingar för nedladdning

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.