Kommuniké från årsstämma 2017 i Aino Health AB (publ)

LinkedInFacebookTwitterEmail

Lund – Aino Health AB (Aino) tillkännagav idag att årsstämma den 16 maj 2017 röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen presenterade vid stämman.

Årsstämman valde Liselotte Hägertz Engstam som styrelseordförande och Per Olof Schroeder som nya styrelseledamöter, samt omvalde styrelseledamöterna Cecilia Hollerup, Jyrki Eklund och Jochen Saxelin.

Årsstämman beslutade att omvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Jim Forsberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2016 och beslutade att balansera årets förlust i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att godkänna arvoden till styrelsen och revisorn.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 08:45 CET.

För mer information, kontakta gärna:

Jyrki Eklund, VD Aino Health AB (publ) Tel: +358 40 042 4221
E mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

www.ainohealth.com

Om Aino Health

Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom Corporate Health Management och är för privata och offentliga organisationer vad läkare är för människor. Företagets kompletta system av IT baserade tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och levererar långsiktigt, ökad produktivitet och engagemang hos anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank AB, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.