Publicering av årsredovisningen senarelagd

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB (publ) senarelägger presentationen av årsredovisning för 2017 till den 9 maj 2018. Ursprungligt publiceringsdatum var 10 april 2018.

Skälet till senareläggningen är att årsredovisningen ska publiceras tillsammans med andra handlingar inför årsstämman, vilken hålls som tidigare kommunicerats den 24 maj 2018.

Informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersons försorg klockan 13.00 den 6 april 2018.

För mer information:

Liselotte Engstam, styrelsens ordförande Aiono Health, telefon: +46 76 809 2950

eller

Jyrki Eklund, vd Aino Health, telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av digitala lösningar och processverktyg inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.