Aino Health delårsrapport januari – september 2018

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health delårsrapport januari – september 2018

– Lyckad driftsättning i Sverige och Finland, ökat resultat och kostnadskontroll, övertecknad nyemission

juli – september 2018
• Omsättningen uppgick till 4 515 (4 352) KSEK
• Resultat efter finansiella poster ökade till -5 462 (-9 220) KSEK
• Kassaflödet var -1 869 (-9 714) KSEK
• Resultat per aktie uppgick till -1,0 (-1,7) SEK

januari – september 2018
• Omsättningen ökade till 14 390 (13 505) KSEK
• Resultat efter finansiella poster ökade till -18 562 (-23 127) KSEK
• Kassaflödet var -9 381 (-22 914) KSEK
• Resultat per aktie -3,4 (-4,3) SEK

Under tredje kvartalet har vi fortsatt vårt försäljningsarbete med god intensitet. Vi satsar både på direktförsäljning men även indirekt försäljning genom partners, som ytterligare vidgar vårt nätverk och bidrar till en snabbare tillväxt. En av våra strategiska partner Finla tecknade i oktober sitt första kontrakt avseende Aino HealthManager med en av Finlands största detaljhandelskedjor.

Lyckade driftsättningar
Vi har också driftsatt Aino HealthManager för ett par större kunder. Både Botkyrka kommun och Finnair har framgångsrikt gått live under kvartalet. Vår affärsmodell med socialt utfallskontrakt innebär att vi får en basersättnig och utöver den en ersättning baserat på utfall och resulat. Det är vår erfarenhet att såväl vår kund som vi själva tjänar mer på ett sådant affärsupplägg.

Övertecknad nyemission
Under kvartalet har vi även genomfört de av bolagsstämman beslutade nyemissionerna med bra utfall. Nyemissionerna, en företrädesemission och en riktad emission, visade på ett stort förtroende från aktiemarknaden.

Företrädesemissionen övertecknades till 134 procent. Den kompletterande riktade emissionen till Swedbank Robur Fonder innebar att vi fick en institutionell stor ägare i bolaget. Intresset för emissionerna visar på en god framtidstro för Aino och våra möjligheter att fortsätta vår expansion och tillväxt.

Lägre kostnader och högre resultat
Vi har också, förutom att vi i ledningen lagt ner mycket arbete på att genomföra emissionerna, arbetat hårt med att minska våra kostnader och få en bättre balans i företagets ekonomi. Följdriktigt har vårt resultat ökat under kvartalet, trots att juliaugusti innehåller semesterperioden, med en lägre affärsaktivitet hos våra kunder.

Investering i kompetens och resurser
Vi investerar i kompetens och resurser för att i första hand öka vår närvaro i Tyskland och Sverige. Vi har bland annat rekryterat Tanja Ilic som COO. Tanja kommer att i första hand fokusera på att utveckla bolagets försäljning, stärka de strategiska partnerskapen och verka för fortsatt långsiktig tillväxt. Hon har stor relevant erfarenhet från såväl den nordiska som tyska marknaden.

SaaS-användare av HealthManager fortsätter att öka. Per den sista oktober har vi
41 000 användare av vår SaaS-tjänst.

Ohälsa är en ledningsfråga
En ohälsosam personalstyrka belastar såväl arbetsgivare som ekonomin i stort – därför blir det allt viktigare för HR och företagsledningar att uppmärksamma och förebygga dessa problem. Ett naturligt steg är att börja tillämpa systematiska hälsostyrningsprocesser, vilket skapar en ”win-win”-situation, både för arbetsgivare, som gör organisationen mer hållbar, och anställda, som upplever en attraktivare arbetsplats.

Jyrki Eklund
CEO Aino Health AB

Informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom Johans Strömbergs, utvecklingschef på Aino Health AB, försorg den 6 november 2018 klockan 08.30 CET.

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.