Aino Health AB (publ): Aino Health delårsrapport januari-juni 2020

LinkedInFacebookTwitterEmail

2020-08-21

Indikationer på ökat behov av Ainos SaaS-tjänster, Fokus på förbättrat kassaflöde, Företrädesemission på 15,9 MSEK i september 2020April – juni 2020

  • Omsättningen ökade med 1 procent till 5 744 (5 677) TSEK*
  • Resultatet efter finansiella poster minskade till -4 565 (-4 880) TSEK
  • Resultatet per aktie -0,3 (-0,3) SEK

Januari – juni 2020

  • Omsättningen ökade med 3 procent till 11 829 (11 529) TSEK*
  • Resultatet efter finansiella poster minskade till -8 135 (-8 144) TSEK
  • Resultatet per aktie -0,5 (-0,5) SEK

*Bolaget hade vid slutet av Q1 cirka 3,2 MSEK i fordringar, från resultatbaserade kontrakt, som har ackumulerats under Q42018-Q12020 varav 1 miljon kronor har intäktsförts under Q4 2019. På grund av Covid-19 pandemin har bolaget av försiktighetsskäl varken intäktsfört eller kostnadsfört ackumulerade resultatbaserade fordringar under Q1 och Q2 2020.

Vi är fortfarande mitt i den pandemin som orsakats av COVID-19 och vi har under årets andra kvartal sett den påverkan som pandemin har på oss och många andra organisationer runt om i världen. Vi ser att det kommer ta lite mer tid innan marknaden öppnar igen, men vi ser dock ett ökat behov av Ainos lösningar för att stötta chefer, medarbetare och företagsledning. Vi använder den tid som är nu till att utveckla vår SaaS-lösning ytterligare för att ännu bättre kunna möta marknadens behov.

Växande behov av Ainos SaaS-tjänster

Efter årets första kvartal kunde vi se att organisationer kommer att behöva tydliga processer och lösningar på plats efter COVID-19 och även för att vara beredda på kommande kriser. De behöver, på ett strukturerat sätt, kunna se till att deras medarbetare mår bra, har rätt förutsättningar att göra sitt jobb väl, samt fortsatt kunna vara engagerade även om de befinner sig i en annorlunda arbetssituation.

Vi har även under det andra kvartalet fått tydliga indikationer på att många organisationer känner att de saknar kontroll när krisen väl kommer och behöver extra stöd, vilket de kan få genom Ainos lösningar.

Kontrollerat kassaflöde

Vi har under det senaste kvartalet arbetat hårt för att nå ett kontrollerat kassaflöde. Genom en omorganisation där vi skalat bort en avsevärd del av våra overheadkostnader. Vi har nu en mer snabbfotad organisation som kommer att fokusera på fortsatt tillväxt och att förse marknaden med bästa möjliga SaaS-lösning inom vårt område. Detta medför också att vi kommer kunna gå in i det tredje kvartalet med ett kontrollerat kassaflöde.

Finansiering av verksamheten i nuläget

Vårt fortsatta mål varje kvartal är tillväxt och att hela tiden ta en större marknadsandel. För att göra detta behöver vi kapital för att kunna investera i tillväxt. Därför kommer vi att genomföra en aktieemission under september.

Ackumulerat antal SaaS-prenumerationer av Health Manager

Per den sista juni har vi cirka 50 000 prenumeranter. Vi fortsätter ständigt att utveckla plattformen för att möta våra kunders behov.

Jag hoppas att vi kommer se att COVID-19 pandemin mattas av under årets andra halva och att vi kan återgå mer till det normala och kunna fortsätta de aktiviteter vi hade på gång i början av året. Vi kommer gå starka ur den här COVID-situationen då vi använt tiden till att analysera marknaden, förbättra vår lösning och skapa en stark plan för framtiden.

Jyrki Eklund
Vd och koncernchef
Aino Health AB

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 08.30 CET.

Aino Q2 Rapport 2020 SWE

För mer information:Jyrki Eklund, VD Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

 

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com. Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO). För mer information, besök https://investors.ainohealth.com/.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.