Aino Health delårsrapport januari – mars 2019

LinkedInFacebookTwitterEmail

– Stor affär med kund i Finland, förbättrat resultat, omsättning och kassaflöde, affärsmodellen ger resultat

januari – mars 2019

  • Omsättningen ökade till 5 852 (5 075) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster förbättrades till -3 264 (-7 276) KSEK
  • Resultatet per aktie förbättrades till -0,2 (-1,3) SEK

Inledningen av 2019 har varit framgångsrik för Aino Health. Under kvartalet har vi tagit ett par nya affärer som är såväl ekonomiskt som strategiskt viktiga. Vi ser också att vår partnermodell fungerar väl.

 
Viktiga avtal

Under inledningen av 2019 tog vi en affär med ett av världens största amerikanska multinationella IT-företag avseende deras verksamhet i Finland. Kontraktet omfattade cirka 28 miljoner svenska kronor och innebär en substantiell påverkan på vår omsättning, resultat och kassaflöde. Affären är ett genombrott för Aino Health och avtalet löper över tre år. Även om den ekonomiska påverkan först märks från det tredje kvartalet 2019 är det här en av de viktigaste affärerna vi tagit på länge.

Genom våra partners har vi också tagit nya affärer. Bland annat har vår partner Finla fortsatt att bearbeta sitt nätverk. Vi har tillsammans med Veritas skapat en unik supporttjänst inom arbetsförmåga med Veritas kunder som målgrupp. Tjänsten kommer att driftsättas under det andra kvartalet i år. Vi fortsätter att satsa på partners på alla våra primära marknader.

Ett flertal kunder har valt oss som leverantör och vi ser ett stort intresse för våra lösningar och tjänster. Glädjande är att de passar såväl globala företag som lokala aktörer. Under kvartalet har vi till exempel tecknat avtal med ett globalt företag inom kundtjänst men också genom en partner med ett lokalt företag inom betongindustrin.

 
Vår affärsmodell ger resultat

Vår affärsmodell med en kombination av resultatbaserad ersättning och fasta arvoden har varit framgångsrik. Vi har nu börjat få utdelning från våra investeringar. Baserat på estimat kan vi se att inkomsterna kommer att takta på kvartalsvis under avtalsperioden.

Vi har cirka 1,2 miljoner svenska kronor i fordringar från ett resultatbaserat kontrakt. Denna fordran har inte intäktsförts, vi planerar att påbörja intäktsföringen gradvis under kvartal tre.
Fordran kommer att betalas till Aino Health under kvartal fyra 2021, förutsatt att utfallet i kontrakten är lika bra som hittills.

Med de framgångar vi nått under senare tid har Aino Health en sund och hälsosam ekonomisk situation.

I Tyskland har Arcelormittal i april förlängt och utökat sitt avtal med oss efter ett pilotprojekts utgång. Det är en viktig strategisk signal till oss om att vi erbjuder rätt lösningar och tjänster. Det lovar gott inför framtiden.

Jyrki Eklund
Vd och koncernchef
Aino Health AB

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl 08.30 CET.

 
För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

 
Certified adviser

Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

 
Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del a

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.