Aino Health delårsrapport januari-september 2021

LinkedInFacebookTwitterEmail

29 oktober, 2021

Fortsatt fokus på svenska marknaden, Systematisk satsning på försäljning och marknadsföring fortsätter

Januari – september 2021

  • Omsättningen uppgick till 17 543 (17 784) TSEK 
  • Resultatet efter finansiella poster -11 368 (-10 518) TSEK 
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,4 (-0,7) SEK

Det projekt Aino har haft tillsammans med Botkyrka kommun sedan 2018 avslutades i enlighet med avtalet under årets tredje kvartal och projektets resultat utvärderas nu av det statliga forskningsinstitutet RISE. Det har under projektperioden visats att projektet varit positivt och medfört minskad sjukfrånvaro inom kommunen. Vi på Aino är otroligt glada över att ha varit först ut med utfallsbaserat kontrakt och tackar Botkyrka Kommun för bra samarbete.

Aino kommer också genomföra en utvärdering av projektet för att se hur lärdomar kan appliceras till andra offentliga organisationer för att bidra till minskad sjukfrånvaro och friskare medarbetare.

Under kvartalet har vi tecknat medlemskap i hållbarhetsplattformen CSR Sweden. Det ger Aino fortsatt goda möjligheter att bedriva sitt CSR-arbete tillsammans med andra svenska företag och ger utökade möjligheter till att påverka och  skapa hållbarhet i det svenska yrkeslivet.

SaaS prenumerationer

Per den sista september har Aino Health  52 000 prenumeranter. Majoriteten av nettoförändringen i antalet prenumeranter under kvartalet beror på att det 3-åriga avtalet med Botkyrka kommun upphörde i enlighet med befintligt avtal. I slutet av september är antalet licenser ca 52 000 då cirka 8 000 nya licenser har tecknats under månaden bland kunder på den privata sektorn.

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 29 oktober, 2021 kl. 08.30 CET.

För mer information:
Jyrki Eklund, VD Aino Health,
Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com. Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO). För mer information, besök https://investors.ainohealth.com/.

Länk till delårsrapporten

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.