Aino Health offentliggör utfall av riktad nyemission av aktier

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) offentliggör idag att den riktade nyemissionen av aktier som offentliggjordes genom pressmeddelande den 25 januari 2022 är fulltecknad. Bolaget tillförs cirka 10 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. 

Den riktade emissionen riktade sig emot Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) och teckningskursen uppgick till 0,65 kronor. Se det separata pressmeddelandet från 25 januari 2022 för mer information om den riktade nyemissionen.

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2022 klockan 14:00. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jyrki Eklund, VD Aino Health AB (publ)
+358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

 

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity och Employee Sustainability. Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök www.ainohealth.se.

 

 

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.