Aino Health publicerar bokslutskommuniké för 1 oktober – 31 december 2017

Aino Health AB (publ) bokslutskommuniké för perioden 1 oktober – 31 december 2017 finns nu tillgänglig på Aino Healths hemsida, samt bifogad i detta pressmeddelande. Bokslutskommuniké för perioden 1 oktober – 31 december 2017.
LinkedInFacebookTwitterEmail

Väsentliga händelser

– Business Health index lanserades i Finland och tjänsten har sålts till totalt sju kunder.

– Bolaget implementerade EU:s dataskyddsregler, General Data Protection Regulation för hela organisationen och för tekniska plattformen som används av våra kunder.

– Plattformen för Health Manager flyttades till Amazons molnbaserade system, Amazon Web Services, för att erbjuda befintliga kunder snabbare och säkrare tjänster framöver. Arbete påbörjades för att utveckla en ny serverlös plattform som kommer erbjuda samtliga digitala tjänster inom Health Management på ett snabbare, säkrare sätt och med högre skalbarhet än tidigare. 

 

Januari – december 2017

– Omsättning: 19 252 TSEK

– Resultat efter finansiella poster: -31 786 TSEK

– Kassaflöde: -29 671 TSEK

– Resultat per aktie: -5,9 SEK

 

Oktober – december 2017

– Omsättning: 5 747 TSEK

– Resultat efter finansiella poster: -8 658 TSEK

– Kassaflöde: -6 757 TSEK

– Resultat per aktie: -1,6 SEK

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– Aino Health Germany GmbH tecknade sitt första avtal på den tyska marknaden med stål och gruvbolaget ArcelorMittal.

– Ett första pilotprojekt med Business Health index har inletts på den svenska marknaden, med Region Västmanland som kund 


 

VD har ordet

Det fjärde kvartalet har vi arbetat målmedvetet med att skapa nya affärs-möjligheter på våra fokusmarknader samtidigt som vi gjort satsningar på vidareutveckling av våra digitala verktyg inom Health Management för att snabba upp och öka skalbarheten.

Verktyget Business Health index, BHi, som lanserades
under slutet av det tredje kvartalet är ett bra
exempel på vårt utvecklingsarbete. BHi är en utmärkt introduktionstjänst till nya kunder, som på ett enkelt sätt
hjälper kunden att tydliggöra behov och möjligheter,
sätter siffror på värden de kan uppnå och visar på hur
aktiviteter som Aino Health erbjuder kan möjliggöra förbättringar.

Vi har sett en god utveckling av vårt nya digitala verktyg sedan lanseringen och hittills har vi
sålt tjänsten till sju finska företag. Vi har fått positiv respons från flera potentiella kunder och förberedelser pågår för lansering i Sverige och Tyskland. Genom BHi har vi samlat in omfattande data som hjälper oss att skapa en strategisk färdplan för våra potentiella kunder. Analysverktyget visar med hög integritet hur företag kan förbättra sitt arbete inom Health Management, samt vilken stor effekt det har på organisationen och dess produktivitet.

Under perioden har vi inlett arbetet med att flytta över vårt digitala verktyg Aino Health Manager från egen server till Amazons molnbaserade plattform, vilket färdigställdes i januari 2018. Amazon Web Services kommer ge oss fördelar såsom ökad snabbhet, skalbarhet och informationssäkerhet för kunderna.

Johan Strömberg anställdes under perioden för att driva koncernens övergripande affärsutveckling och utveckling av våra konsulttjänster. Johan kommer även att ingå i ledningsgruppen. Detta är
en ny och central roll inom bolaget som vi behöver för att utveckla hur vi ska stödja våra kunder
på ett bättre och snabbare sätt samt hur vi kan förbättra skalbarheten i vår verksamhet. I detta ligger en vidareutveckling av vårt erbjudande och köpprocess, med målet att kraftigt öka antalet användarlicenser.

Trots vårt hårda utvecklingsarbete är det fjärde kvartalet en besvikelse utifrån vår planerade etableringsplan. Vi har hamnat efter vår utsatta tidplan eftersom de förväntade nya affärerna
i Sverige och Tyskland inte slutfördes under kvartalet. Vi undersöker möjligheter till förnyad finansiering för att stödja vår tillväxt. Däremot ser vi positiva resultat efter periodens utgång, vilket visar att vi gör rätt saker. I februari 2018 skrev vi de första avtalen på våra nya marknader, med ArcelorMittal i Tyskland och Region Västmanland i Sverige.

När vi nu ser framåt kan vi redan se att vår orderstock under 2018 fortsätter att växa. Finland gjorde ett bra arbete under det fjärde kvartalet och bidrog med nya affärer som kommer att ge effekt under 2018. Vårt första år som börsnoterat bolag har varit utmanande, vi ser dock utökade förtroenden från befintliga kunder och även kunder på de nya marknaderna och är övertygade att flera av våra intressenter kommer att se värdet av våra erbjudanden och våra ansträngningar. Vi är några månader efter vår utsatta tidplan, men vi har ett väl fungerande team på plats som arbetar hårt för att bygga upp vårt nätverk av potentiella kunder och partners samt att utveckla våra tjänster ytterligare.

Jyrki Eklund

VD Aino Health AB

 

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Jyrki Eklund, VD Aino Health

Tel: +358 40 042 4221. E-mail: jyrki.eklund@ainohealth.com

www.ainohealth.com

 

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av IT baserade tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.