Aino Health säkrar bryggfinansiering

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health förstärker sin likviditet genom bryggfinansiering av bolagets VD Jyrki Eklund, samtliga styrelsemedlemmar och andra medlemmar i ledningsgruppen. Ledningsgruppen och styrelsen beviljar bolaget ett brygglån på sammanlagt 4,7- 5,7 MSEK.

 Lånet beviljas i rater under perioden 15maj – 31 augusti 2018. Den årliga räntan är 10 procent. Lånet återbetalas i anslutning till att bolaget tillförs kompletterande långfristig finansiering. Någon garanti för återbetalning av lånet har inte utfästs. Detta är en transaktion med närstående. Lånet kommer inte att vara tillräckligt för 12 månader men bolaget arbetar aktivt med ytterligare åtgärder för finansiering.

Informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef på Aino Health AB, försorg klockan 15.00 CEST den 7 maj 2018.

För mer information:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health:

Aino Health är den ledande leverantören av digitala lösningar och processverktyg inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.