En ny version av Aino HealthManager släpptes 16 februari 2016

LinkedInFacebookTwitterEmail

Uppdateringen av användargränssnittet i Aino HealthManager till version 3.0 släpptes 16 februari 2016. Uppdateringen gör systemet snabbare och förbättrar användbarheten och rapportfunktionerna. Andra nya funktioner inkluderar olika språkversioner och möjligheter till mobil användning.

Aino HealthManager 3.0 är enklare att använda än de tidigare versionerna, och detta gäller även dess utseende. Bara den viktigaste informationen visas och sökfunktionerna har förbättrats, vilket gör systemet ännu snabbare. Systemet har snabb reaktionsförmåga och anpassar sig till olika skärmstorlekar, inklusive skärmar på smarta mobiler och surfplattor.

Systemet är nu tillgängligt på finska och engelska, och översättningstjänster kan erbjudas för företagsspecifika formulär och brev. Arbetsledarens rapporter finns nu i webbläsaren, och PDF-utskrifterna har tagits bort. Dessutom har importen av medarbetarnas data förbättrats.

Tidigare viktiga förbättringar omfattade bättre hantering av tidiga stödinsatser (8/2015), hälsoundersökningar och analyser (3/2015), uppdelningen av medarbetare mellan flera vårdaktörer (8/2014) och kundspecifika formulär (6/2013).

Nya rapportfunktioner

Nyckeltalen ger användaren information om sjukfrånvaron i kärngruppen, beräknat som sjukdagar per anställd. I den nya versionen visar nyckeltalen även antalet fall av sjukfrånvaro i förhållande till antalet anställda, tillsammans med utvecklingsindikatorer och klassificering baserat på frånvaro. Dessutom innehåller rapporterna statistik om utvecklingen av antalet tidiga insatser samt uppgifter om nyttjandegraden för HealthDesk med avseende på frånvaro.

Rapporteringen i HealthManager består av nyckeltalen, standardrapportvyn och kundspecifika rapportvyer. Punkter som behöver åtgärdas är markerade i rapporterna, som också anger orsakssamband i förhållande till de punkter som presenteras. Rapporterna kan skapas utifrån standardrapportvyn eller instrumentpanelens rapportvyer som kan anpassas efter kundernas behov.

De nya rapportfunktionerna infördes efter uppdateringen av användargränssnittet i början av februari. Internet Explorer-användare måste ha version 10 eller en senare version av webbläsaren.

Effektivitet, kostnadsbesparingar och förbättrad arbetsförmåga

Aino Health Management fungerar som en partner för sina kunder inom proaktivt hälsoarbete. Företaget förbättrar sina resultat när företagen tar väl hand om medarbetarnas arbetsförmåga och har god kontroll på de hälsorelaterade kostnaderna. Med hjälp av Ainos verktyg kan företagen ha riskerna för sjukfrånvaro och arbetsförmåga under kontroll samt förbättra medarbetarnas hälsa och optimera hälsovårdstjänsterna:

– Professionella administrationstjänster för optimering av företagshälsovårdens innehåll, effektivitet och kostnader

– Ledningssystem och hälsorelaterade samtalstjänster som minskar sjukfrånvaron och håller kontroll på riskerna för sänkt arbetsförmåga

– Tjänster för analys och permanent förbättring av medarbetarnas arbetsförmåga och för minskad risk för förtidspensionering

Mer information:

Aino Health Management Oy

Jarmo Iisakka, chef för försäljning och marknadsföring, tel. +358 40 706 7908

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.