DNA investerar i kvalitet och produktivitet inom administration av företagshälsa och arbetsförmåga

LinkedInFacebookTwitterEmail

DNA och Aino Health Management kommer att samarbeta inom administration av företagshälsa och arbetsförmåga i och med att DNA börjar använda hälsosystemet Aino HealthManager i dess helhet.

Samarbetet inleddes i oktober 2015 med Aino HealthAudit. Som ett resultat kunde DNA kostnadseffektivt identifiera de potentiella besparingarna inom företagets hälsorelaterade kostnader, effektiviteten i dess processer i relation till hanteringen av sjukfrånvaron och hur väl partnernätverket inom företagshälsovård fungerar i förhållande till behoven. Utifrån granskningen har DNA utarbetat en konkret handlingsplan, som nu är på väg att förverkligas.

Aino HealthManager övervakar medarbetarnas arbetsförmåga och effekterna av olika åtgärder på dess långsiktiga utveckling. Systemets effektivitet bygger dels på effektiva metoder för registrering av sjukfrånvaro, dels på samarbetet mellan företag och företagshälsofunktionerna.

”För oss är det viktigt att hålla den korta och den återkommande sjukfrånvaron under kontroll inom företaget och att göra detta på ett sätt som präglas av så hög kvalitet och hög produktivitet som möjligt. Aino HealthManager förser oss med alla verktyg vi behöver, tillsammans med övervaknings- och rapportfunktionerna, och ger oss möjlighet att leda i kraft av den kunskap vi besitter”, säger Riitta Vuoristo, HR-chef på DNA.

Aino Health Managements lösningar för uppföljning av sjukfrånvaro och ökad effektivitet i företagshälsovården ger fördelar för både ledningen, personalavdelningen och medarbetarna.

”Vi hjälper våra kunder att uppnå kostnadsbesparingar och förbättra effektiviteten i deras verksamheter genom att integrera hälsoarbetet som en ledningsmodell för den dagliga verksamheten. Vi levererar nyckelfärdiga ledningssystem samt experttjänster och övervakar sedan systemets funktion och kostnadseffektivitet i våra kunders processer tillsammans med företagets medarbetare. Framför allt vill vi vara en affärspartner, även för DNA”, säger Jarmo Iisakka, chef för försäljning och marknadsföring på Aino Health Management.

Under 2015 uppgick DNA:s omsättning till 828,8 miljoner euro, och företagets rörelseresultat uppgick till 73,1 miljoner euro. DNA har fler än 3,7 miljoner kunder med mobila och fasta abonnemang. DNA förser privatkunder med olika datatjänster för kontakter, säkerhet och underhållning. Till sina företagskunder erbjuder DNA säkra och högkvalitativa kommunikationstjänster och kundnätverkstjänster som är lätta att ta i drift.

Aino Health Management fungerar som en partner för sina kunder inom proaktivt hälsoarbete. Företaget förbättrar sina resultat när företagen tar väl hand om medarbetarnas arbetsförmåga och har god kontroll på de hälsorelaterade kostnaderna. Med hjälp av Ainos verktyg kan företagen ha riskerna för sjukfrånvaro och arbetsförmåga under kontroll samt förbättra medarbetarnas hälsa och optimera hälsovårdstjänsterna:

– Professionella administrationstjänster för optimering av företagshälsovårdens innehåll, effektivitet och kostnader

– Ledningssystem och hälsorelaterade samtalstjänster som minskar sjukfrånvaron och håller kontroll på riskerna för sänkt arbetsförmåga

– Tjänster för analys och permanent förbättring av medarbetarnas arbetsförmåga och för minskad risk för förtidspensionering

Mer information:

Aino Health Management Oy

Jarmo Iisakka, chef för försäljning och marknadsföring, tel. +358 40 706 7908

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.