En friskare värld

LinkedInFacebookTwitterEmail

”Att medverka till att minska och förebygga sjukfrånvaro är en viktig samhällsinsats och en av de mest stimulerande arbetsuppgifter jag kan tänka mig”, säger Charlotte Boij, ny VD för Aino Health Sweden AB. Charlottes uppgift är att etablera verksamheten i Sverige, baserat på den unika digitala lösning som tagits fram i Finland.

Nyligen blev jag utsedd till VD för Aino Healths svenska verksamhet. Jag brinner för företagets mission att skapa en värld där organisationer och människor är friskare, det är en mission som går hand i hand med mina egna värderingar.

Många i Sverige arbetar intensivt för att minska sjukfrånvaron, både genom akuta och långsiktiga åtgärder, inte minst friskvårdsinsatser. För såväl arbetsgivare som andra aktörer i både privat och offentlig sektor är detta ett högprioriterat arbete, alla är överens om att sjukfrånvaron är ett växande problem.

Trots dessa omfattande insatser fortsätter sjukfrånvarotalen att öka. Det är inte bara oroande för vår generella livskvalitet. Det medför dessutom ökande samhällskostnader för sjukersättning samt en minskad produktivitet. Försäkringskassans utgifter för tillfällig sjukpenning ökade från 30 miljarder kronor under 2014 till närmare 38 miljarder 2016. Arbetsgivarna betalar sjukersättning de första två veckorna, inte sällan med kompensation upp till 100 procent av ordinarie lön. Även här mäts kostnaderna i tvåsiffriga miljardbelopp varje år.

Varför ökar då sjukskrivningarna samtidigt som så stora insatser görs för att minska dem?

Vår analys är att problemet är så mångfacetterat och komplext att varje del i företaget bara ser och kan arbeta med en liten pusselbit. Man ser inte hela bilden. Dessutom är sjukfrånvaron en fråga som måste prioriteras på högsta ledningsnivå.

Corporate Health Management

Med Aino Healths produkter och tjänster får organisationen en helhetsbild om sjukfrånvarons omfattning och fördelning på olika enheter samt dess orsaker. Vårt analys- och beslutsstödsystem gör att chefer på alla nivåer, framför allt på högsta chefsnivå, kan hantera sjukfrånvaron där den ska hanteras – i dess orsaker. Vi kallar det Corporate Health Management.

Vårt system har utvecklats i Finland under 20 års tid och hjälpt hundratals finska organisationer och företag att minska sjuktalen med mellan 20 och 50 procent. Vid en av Stora Ensos större anläggningar minskade sjukfrånvaron från 7,8 till 3,3 procent!

Jag är övertygad om att Aino Health kan spela en avgörande roll även i Sverige genom att medverka till att insatser och pengar styrs åt rätt håll. Vårt kompletta beslutsstöd med IT- system och rådgivning är ett kraftfullt verktyg i händerna på en företagsledning. Det medverkar också till att enskilda medarbetare känner sig sedda och får snabb hjälp.

Nu startar arbetet med att bygga Aino Healths svenska verksamhet. Vi söker människor som, precis som jag, brinner för vår mission att skapa en värld där organisation och människor, och slutligen hela samhället, är friskare.

Är du intresserad av arbeta med och förverkliga denna mission så hör av dig till mig på charlotte.boij@ainohealth.com.

Välkommen till Aino Health!

 

Charlotte Boij
VD Aino Health Sweden AB

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.