Kommuniké från extra bolagsstämma den 12 juni 2023 i Aino Health AB (publ)

LinkedInFacebookTwitterEmail

Aino Health AB (publ), org. nr 559063-5073 (”Bolaget”), höll extra bolagsstämma måndagen den 12 juni 2023 kl. 16.00 i Stockholm. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på Bolagets hemsida, www.ainohealth.com.

Bolagsstämman beslutade att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen. Gränserna för bolagets aktiekapital är nu lägst 796 093,3899 kr och högst 3 184 373,5596 kr, samt gränserna för bolagets antal aktier är nu lägst 42 285 771 aktier och högst 169 143 084 aktier.

För mer information, kontakta gärna:
Jyrki Eklund, VD Aino Health
+358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser
Erik Penser Bank
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

 

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.