Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) avyttrar aktier i Aino Health AB (publ)

LinkedInFacebookTwitterEmail

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande eller annars ett erbjudande om att förvärva aktier. 

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) (“Norberg & Partner”) meddelande den 25 januari 2022 att de tecknat aktier i Aino Health AB (publ) (”Aino Health”). Efter förvärvet ägde Norberg & Partner cirka 36,38 procent av aktierna och rösterna i Aino Health. Genom förvärvet utlöstes budplikt enligt Takeover-reglerna. 

Norberg & Partner har idag avyttrat 2 741 170 aktier i Aino Health. Norberg & Partners innehav i Aino Health efter avyttringen uppgår till ca 29,9 procent av aktierna och rösterna. I enlighet med Takeover-reglerna har därmed budpliktsskyldigheten för Norberg & Partner bortfallit.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jerry Rodin
jerry.rodin@norbergpartner.se
073-5041712 

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2022 klockan 20:40. 

Viktig information 

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Den vars innehav går under budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i ett bolag med aktier upptagna till handel på en handelsplattformar och för vilken budplikt har bortfallit måste, i enlighet med III.1 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 januari 2021 (”Takeover-reglerna”), offentliggöra att budpliktsgränsen passerats. Detta pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande. 

www.norbergpartner.se 

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen, analysera besökstrafik, anpassa innehåll och rikta annonser. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. Se avsnittet vår sekretesspolicy.